Ismeretterjesztõ, tájékoztató tevékenység

1. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 14-én 8:30 órakor a Nagyatádi Kulturális Központban megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadáson bemutatásra került egy olyan kommunikációs modellt, ami alkalmas az esélyegyenlõségi célcsoporttagokkal folytatott kapcsolatteremtés hatékonyabbá tételére. A résztvevõk az elsõ játékos feladat során önismereti támpontokat kaptak. Ezután kiscsoportokban dolgoztak, és az elméleti alapozásra és saját szakmai tapasztalatukra építve összegyûjtötték az egyes klienstípusokkal hatékony kommunikációs technikákat.


2. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 14-én 13:00 órakor a Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az elõadáson két csoportban vettek részt pedagógusok és nyolcadik osztályos tanulók. Az „Esélyóra – önismerettel az esélyegyenlõségért” címû interaktív elõadás során bemutatásra került a projekt célja és a rendezvény ezen belüli szerepe, a tanulói célcsoportok leggyakoribb diszkriminációs helyzetei, majd játékos önismereti feladat következett. Ennek során a résztvevõk támpontokat kaptak saját személyiségükben rejlõ erõsségeikrõl, melyekre építve hatékonyan fel tudnak lépni a velük szemben elõítéletet tanúsítottakkal. A plasztikusan, színekkel jelölt típusok fõbb jellemzõit és a velük manipulációs vagy diszkriminációs helyzetekben hatékony technikákat csoportmunkában gyûjtötték össze. 

3. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 19-én 14:00 órakor a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
A 2015. október 19-ei Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadást „Esélyteremtõ attitûdformálás közalkalmazottak, köztisztviselõk körében” címmel Filebics Magdolna esélyegyenlõségi szakértõ tartotta. Az elõadás célcsoportja és meghívottai a közintézményekben, ezen belül is elsõsorban az esélyegyenlõségi csoportokkal minden nap találkozó közalkalmazottak és köztisztviselõk voltak. Az elõadás során a résztvevõk betekintést nyerhettek a 2011-es Népszámlálás eredményeibe, valamint annak várható hatásaira Magyarországon és Somogy megyében. Bemutatásra kerültek a társadalmi egyenlõtlenségek, illetve a mai társadalmi rétegzõdések. Ezután egy kisfilm segítségével bemutatásra került az alapvetõ emberi jogok története.


4. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 27-én 10:00 órakor a Családok Átmeneti Otthonában megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az elõadáson bemutatásra kerülnek a projekt rövid és hosszú távú céljai, a Kerekasztalok és workshopok tapasztalatai, valamint a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúrája. Ezután a résztvevõk képek segítségével mutatkoztak be. A játékos módszer segített abban, hogy megnyíljanak a résztvevõ célcsoporttagok és szakemberek. Ezt követõen „A diszkrimináció lehetséges okai és esélykompenzációs lehetõségek hátrányos helyzetû családok esetén” címmel rövid gondolatébresztõ elõadásra került sor, majd az együttmûködést, közös problémamegoldást igénylõ játék megoldása során minden résztvevõ együtt dolgozott és pozitív élményt szerzett a hatékony közösségi munkával kapcsolatban, gyakorolva figyelmi, kreatív és kommunikációs készségeiket. A megbeszélés során a résztvevõk találó párhuzamokat találtak a játék és az esélyegyenlõség folyamatai és tanulságai között.


5. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 27-én 14:30 órakor a „Fészek” Szociális és Szolgáltató Központban megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az elõadáson bemutatásra kerülnek a projekt rövid és hosszú távú céljai, a Kerekasztalok és workshopok tapasztalatai, valamint a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúrája. Ezután a résztvevõk képek segítségével mutatkoztak be. A játékos módszer segített abban, hogy megnyíljanak a résztvevõ célcsoporttagok és szakemberek. Ezt követõen „A diszkrimináció lehetséges okai és esélykompenzációs lehetõségek fogyatékkal élõk esetén” címmel rövid gondolatébresztõ elõadásra került sor. A gondolatébresztõ elõadást beszélgetés követte, melynek során a résztvevõk megosztották a prezentált fõ pontokkal kapcsolatos tapasztalataikat, problémáikat és jó gyakorlataikat. A mély, õszinte megnyilatkozások sok pozitív visszacsatolást is tartalmazott egymás irányába. A mozgássérült célcsoporttagok a Nagyatádon élõk magas fokú toleranciájáról és segítõkészségérõl számoltak be, az akadálymentesítés folytatását kérték.


6. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. november 2-án 8:30 órakor a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakképzõ Iskolája és Kollégiumában megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az „Esélyóra – önismerettel az esélyegyenlõségért” címû interaktív elõadáson bemutatásra kerültek a projekt rövid és hosszú távú céljai, a Kerekasztalok és workshopok tapasztalatai, valamint a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúrája. Ezután a résztvevõk képek segítségével mutatkoztak be. A játékos módszer segített abban, hogy megnyíljanak a résztvevõ célcsoporttagok és pedagógusok. Ezt követõen játékos önismereti feladat következett, mely során a résztvevõk támpontokat kaptak saját személyiségükben rejlõ erõsségeikrõl, melyekre építve hatékonyan fel tudnak lépni a velük szemben elõítéletet tanúsítottakkal. 


7. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. november 2-án 13:00 órakor a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Középiskolája és Szakiskolájában megrendezésre került az Ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az „Esélyóra – önismerettel az esélyegyenlõségért” címû interaktív elõadáson bemutatásra kerültek a projekt rövid és hosszú távú céljai, a Kerekasztalok és workshopok tapasztalatai, valamint a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúrája. Ezután a résztvevõk képek segítségével mutatkoztak be. A játékos módszer segített abban, hogy megnyíljanak a résztvevõ célcsoporttagok és pedagógusok. Ezt követõen játékos önismereti feladat következett, mely során a résztvevõk támpontokat kaptak saját személyiségükben rejlõ erõsségeikrõl, melyekre építve hatékonyan fel tudnak lépni a velük szemben elõítéletet tanúsítottakkal. A kérdések jelentõs részben a tanulók választott szakmája és az esélyegyenlõség közötti összefüggéseket érintették.


8. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. november 5-én 8:30 órakor a Nagyatádi Bárdos Lajos Sport Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolájában megrendezésre került a nyolcadik ismeretterjesztõ, tájékoztató elõadás.
Az „Esélyóra – önismerettel az esélyegyenlõségért” címû interaktív elõadáson bemutatásra kerültek a projekt rövid és hosszú távú céljai, a Kerekasztalok és workshopok tapasztalatai, valamint a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúrája. Ezután a résztvevõk képek segítségével mutatkoztak be. A játékos módszer segített abban, hogy megnyíljanak a résztvevõ célcsoporttagok és pedagógusok. Ezt követõen játékos önismereti feladat következett, mely során a résztvevõk támpontokat kaptak saját személyiségükben rejlõ erõsségeikrõl, melyekre építve hatékonyan fel tudnak lépni a velük szemben elõítéletet tanúsítottakkal.
A kérdések nyomán kialakuló beszélgetés fókuszában én-kép és én-ideál összefüggései voltak az önismerettel és az esélyegyenlõséget segítõ kommunikációban.