Nagyatádi Járási Szintû Együttmûködések Erõsítéséhez kapcsolódó workshop

1. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. szeptember 29-én 8:30 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban megrendezésre került a Nagyatádi Járási Szintû Együttmûködések Erõsítéséhez kapcsolódó workshop.
A workshop keretében bemutatásra került az öt fõ esélyegyenlõségi célcsoport, ezen belül az idõsek és a fogyatékkal élõk célcsoportjaival kapcsolatos leggyakoribb problémák, teendõk és fejlesztési lehetõségek. A workshop résztvevõi három csoportban, négy szempont alapján dolgozták fel a nap két témáját. A négy szempont alapján feltárásra kerültek a két csoportot érintõ leggyakoribb problémák, az ismert jó gyakorlatok, valamint megfogalmazódtak a rövid és hosszú távú megoldási javaslatok.


2. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 7-én 8:30 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban megrendezésre került a Nagyatádi Járási Szintû Együttmûködések Erõsítéséhez kapcsolódó workshop.
Az október 7-én megrendezésre kerülõ Nagyatádi Járási Szintû Együttmûködések Erõsítéséhez kapcsolódó workshop témája a gyermekek, mint esélyegyenlõségi célcsoport helyzetének elemzése a Nagyatádi Járásban. A workshopon az oktatás-nevelési témákkal foglalkozó munkacsoport tagjai vettek részt. A járás területérõl érkezõ pedagógus szakemberek aktív részvételével zajló mûhelymunka célja a további fejlesztési irányok egyeztetése volt. A négy szempont alapján feltárásra kerültek a gyermekeket érintõ leggyakoribb problémák, az ismert jó gyakorlatok, valamint megfogalmazódtak a rövid és hosszú távú megoldási javaslatok.


3. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 13-án 8:30 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban megrendezésre került a Nagyatádi Járási Szintû Együttmûködések Erõsítéséhez kapcsolódó workshop.
A 2015. október 13-án megtartásra kerülõ workshop témája a diszkrimináció volt. A témát Filebics Magdolna esélyegyenlõségi szakértõ vezette. Az elméleti bevezetõ során tisztázásra kerültek a téma alapfogalmai. Ezután a csoportmunkák során a résztvevõk példákat gyûjtöttek a Nagyatádi Járásban elõforduló diszkriminációban érintett jellegzetességekre, esetekre és kezelésére. A munkákból kitûnt, hogy a nemek, nemzetiségek és az életkor közötti különbségekbõl adódik a legtöbb hátrányos megkülönböztetés.