Nagyatádi Felzárkóztatási Kerekasztal

1. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. szeptember 14-én 13:00 órakor a Nagyatádi Kulturális Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal alakuló ülése.
Az alakuló ülés keretében bemutatásra kerül a projekt, valamint a projekt várható eredményei, kiemelve a Járási Esélyteremtõ Programterv elkészítésének fontosságát a járási települések szempontjából. Bemutatásra kerül továbbá a Kerekasztal Ügyrend tervezet is, mely tartalmazza a Kerekasztal állandó tagjait, valamint azokat a munkacsoportokat, melyek segítségével a települések problémái feltárásra kerülnek a Kerekasztalok és a workshopok keretében. A résztvevõk a Nagyatádi Járási Felzárkózási Kerekasztal elnökének Ormai Istvánt szavazzák meg.


2. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. szeptember 23-án 13:00 órakor a Nagyatádi Kulturális Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal második ülése.
A második ülés keretében elfogadásra kerül a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal Ügyrendje. A résztvevõk megismerkedhettek a siklósnagyfalusi és a pécsi Györgytelep romatelepek felszámolási projektjeivel, mint jó gyakorlatokkal. Az elõadó a Türr István Képzõ és Kutató Intézet munkatársa, Solymosi Péter volt. A második elõadás keretében szintén a Türr István Képzõ és Kutató Intézet munkatársa, dr. Kósa Péter által bemutatásra került a „Híd a munkába” projekt és annak eredményei. A harmadik elõadás támpontot adott a Kerekasztal ülésen résztvevõ Helyi Esélyegyenlõségi Programokat készítõknek a Programok felülvizsgálata vonatkozásában. Az elõadó szintén a Türr István Képzõ és Kutató Intézet munkatársa, Tóthné Király Julianna volt.


3. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. szeptember 29-én 13:00 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal harmadik ülése.
A harmadik ülés fõ témája az alapvetõ emberi jogok és az egyenlõ bánásmód elve volt. A résztvevõk megismerhették a 2011-es népszámlálás demográfiai trendjeit, annak várható következményeit, valamint a jellemzõ esélyegyenlõségi problémák, melyek a Helyi Esélyegyenlõségi Programokban fogalmazódnak meg. Az MTA TK és a GFK közös társadalmi rétegzõdésre kiterjedõ online kutatásának eredménye alapján bemutatásra kerültek a társadalmi egyenlõtlenségek, a mai társadalom rétegzõdései.


4. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 7-én 13:00 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal negyedik ülése.
A Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal negyedik ülésén a résztvevõk jó gyakorlatokkal ismerkedhettek meg. Az elsõ jó gyakorlatot Nagy Istvánné, az Ötvöskónyiban mûködõ Szivárvány Óvoda óvodavezetõje mutatta be képekkel illusztrálva. Ezt követõen dr. Arató Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem oktatója „Lapot kérünk!” nevû, Auth Andreával közösen fejlesztett, matematikai kompetenciák erõsítésére alkalmas játékos, kártyákra épülõ eszköztárát próbálták ki a kerekasztal résztvevõi kis csoportokban. A módszer kiválóan alkalmas hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztésére alábbi jellemzõi miatt.


5. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 13-án 13:00 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal ötödik ülése.
Az ötödik ülésen a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont tudományos fõmunkatársa, Molnár György tartott elõadást a mélyszegénységben élõ emberek társadalmi integrációjának gazdasági lehetõségeirõl, mely során az elõadó személyes tapasztalatát osztotta meg a résztvevõkkel, hogyan lehet a mélyszegénységben élõ embereket motiválni a munka világába való visszatérésre. Ezután Darvas Ágnes, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociális Munka Tanszékének szociológusa, tanszékvezetõje elõadásában a kirekesztettségben élõ gyermekek társadalmi mobilitásának esélyeirõl hallgattak elõadást a résztvevõk. Az elõadás során bemutatásra kerültek olyan tényezõk, melyek segítségével növelhetõk a mélyszegénységben élõ gyermekek kitörési lehetõségei.


6. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 19-én 13:00 órakor a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal hatodik ülése.
A Nagyatádi Járási Kerekasztal hatodik ülésének elsõ szakaszában Kiss Ákos bemutatta a Járási Esélyteremtõ Programterv struktúráját. Ezt követõen az idõskor jellemzõ társadalmi problémái témakörében a résztvevõk egy jelenetet tekinthettek meg a Bakancslista címû filmbõl, mely után mindenki elmondhatta véleményét a film alapján a mai idõsek helyzetérõl. Ezután a fogyatékkal élõk társadalmi helyzetét illusztráló, elgondolkodtató kisfilmek kerültek vetítésre. A kisfilmek után a résztvevõk elmondhatták személyes tapasztalataikat, véleményeiket a fogyatékkal élõk társadalmi esélyeirõl.


7. alkalom:

A „Területi együttmûködést segítõ programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címû ÁROP-1.A.3-2014-2014-0103 azonosító számú projekt keretében 2015. október 28-án 13:00 órakor a Nagyatádi Turisztikai Központban összehívásra került a Nagyatádi Járási Felzárkóztatási Kerekasztal hetedik ülése.
Az hetedik ülésen a résztvevõk a nõk és férfiak esélyegyenlõségével kapcsolatban egy totót tölthettek ki. Az eredményhirdetést követõen Kiss Ákos JEP készítõ bemutatta a Nagyatádi járás Járási Esélyteremtõ Programtervének fõ pontjait. A lényegi elemek bemutatása mellett az Intézkedési Terv részletes ismertetése jelentette a prezentáció fókuszát. A strukturált bemutatás célcsoportonként haladt végig a korábbi kerekasztalok és workshopokon megalapozott intézkedéseken, egyszerre szem elõtt tartva a járásban élõ célcsoportok igényeinek teljes körû fejlesztését és a helyi javaslatok, ötletek beépítését. A prezentáció után a Járási Esélyteremtõ Programterv elfogadásra került.