Szociális Szakmai Szövetség

A Szövetség azokat a társadalmi szervezeteket fogja össze, amelyek az együttmûködésükkel hozzá kívánnak járulni a szociális szakmák érdekérvényesítõ képességének növeléséhez és a Szociális Szakmai Kamara létrejöttének elõkészítéséhez.

A szövetség alapvetõ feladata a szociális szakemberek érdekeinek egyeztetésével, a szükséges nyilvánosság megteremtésével, a szociális szakmák társadalmi megítélésének növelése. Továbbá a társadalom-, szociálpolitikai, valamint szociális munkát érintõ kérdésekben, témákban szakmai állásfoglalások nyilatkozatok megfogalmazása és közzététele. Szakmai kutatások, konferenciák és programok szervezése. Közhasznú célok megvalósítását célzó, rendszeres és nem rendszeres kiadványok szerkesztése kiadása.