Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a modernizáció elkötelezettjeként szervezeti szinten folyamatos fejlesztéseket valósít meg.

Az ellátandó feladatok folyamatszemléletõ, hatékony összehangolása, az ügyfelek ügyeinek intézése során a szolgáltató jelleg érvényre juttatása érdekében nemzetközi szabványok (EN ISO 9002:1994 illetve EN ISO 9001:2000) szerint mûködik, melyek megfelelnek az Európai Unió által megfogalmazott kívánalmaknak és az Unió tagországaiban szabványosított minõségügyi követelményeknek.
A Polgármesteri Hivatal Mosolyhivatal programja keretében új arculattal és bõvített szolgáltatási körrel várja ügyfeleit, mellyel a korszerû közigazgatási szemléletmódnak megfelelõ szolgáltató, ügyfélbarát, színvonalas és nyitott Hivatal megteremtéséhez kíván hozzájárulni.


Kiemelten kezeli az informatikai fejlesztések területét, melyet a mûködõ e-hivatal, elektronikus szolgáltatásainak folyamatos szélesítése, az elektronikusan hozzáférhetõ információk kiterjedt köre igazol. A szabálysértési eljárások teljes menetét lefedõ számítástechnikai rendszerrel, korszerû ügyfélhívó rendszerrel, belsõ képzésekhez 12 munkaállomásból álló tanhálóval rendelkezik, információs technológiája folyamatos fejlesztése érdekében részt vett az Európai Unió Transzfer East projektjében.

A közel múltban elért eredmények


A Polgármesteri Hivatal kiérdemelte az EFQM Recognised for Excellence 4 csillagos fokozatát, melyet - mint helyi önkormányzat Polgármesteri Hivatala - elsõként kapott meg, nem csak Magyarországon, de Európát tekintve is.
Idõsbarát Önkormányzat díj
Magyar Közigazgatási Minõség Díj
Magyar Minõség Háza Díj

A gazdálkodás jellemzõi


Az Önkormányzatnak az elmúlt években kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodást sikerült elérnie, középtávon tervezhetõvé tette gazdálkodását.
A megfelelõ hatékonysági szint biztosításának vizsgálatakor több területen felvetõdik az a kérdés, hogy a megoldandó feladathoz viszonyítva szûkös anyagi források mellett lehet-e színvonalasabb szolgáltatásokat biztosítani, illetve megvalósítható-e több, megfelelõ szintû fejlesztés, ezért igyekszik Erzsébetváros Önkormányzata minél több pályázati forrást lehívni.

A Polgármesteri Hivatal


Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatala általános feladata az önkormányzat mûködésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos tevékenység ellátása. A Hivatal önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
A Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti egységeiben (irodák, önálló csoportok) összesen 292 fõt foglalkoztat. A szervezeti egységeket vezetõi beosztású irodavezetõk, illetve önálló csoportvezetõk vezetik.

A pályázó jelenlegi helyzete mutatja, hogy a szervezet már kitûzött céljai - korszerû, költséghatékonyan és eredményesen mûködõ, ügyfélközpontú közmenedzsment megvalósítása - által definiált irányba halad. Ennek a folyamatnak jelen projektünk újabb, erõteljes lendületet adhat.
A projektért felelõs személy a Hivatal Eu Integrációs és Informatikai Csoportjának vezetõje.  A projekttel kapcsolatos információk minden esetben eljutnak az érintettekhez valamennyi kommunikációs csatornán, a Hivatal vezetõi teljes mértékben támogatják a megvalósítást. A projektmenedzsment létszáma 5 fõ, szervezeti és szakmai függetlensége nem ütközik akadályba.
A projektért felelõs személy a Hivatal Eu Integrációs és Informatikai Csoportjának vezetõje.  A projekttel kapcsolatos információk minden esetben eljutnak az érintettekhez valamennyi kommunikációs csatornán, a Hivatal vezetõi teljes mértékben támogatják a megvalósítást. A projektmenedzsment létszáma 5 fõ, szervezeti és szakmai függetlensége nem ütközik akadályba.