Független Rendõr Szakszervezet

Az FRSZ országos jelleggel mûködõ szervezet, amely egységbe foglalja az önállóan mûködõ és a szervezethez önként csatlakozó tagszervezeti egységeket.

 

Az FRSZ jogi személy, amely önálló ügyintézõ és képviseleti testülettel, valamint önálló költségvetéssel rendelkezõ tagszervezeteit, valamint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság, a Baranya megyei, a Somogy megyei, a Tolna megyei és a Zala megyei FRSZ titkári értekezletét jogi személyiséggel ruházza fel.

 

Tevékenységét az Alkotmány, az egyesülésrõl szóló törvény, valamint a hazai, és nemzetközi szabályok, és jogszabályok alapján a dolgozók érdekvédelmének és érdekképviseletének megvalósulása érdekében kidolgozott Alapszabályban foglaltak szerint végzi.

 

Célkitûzéseit önállóan az állami, politikai és társadalmi szervezetektõl függetlenül fogalmazza meg és váltja valóra.

 

Önállósága és függetlensége megõrzése mellett az érdekközösség és a szolidaritás elve alapján meghatározott célok érdekében kapcsolatot tart, együttmûködik, szövetséget köt, más szervezetekkel, valamint a nemzetközi szolidaritás alapján részt vesz a nemzetközi szakszervezeti mozgalomban.

 

Az FRSZ célja: a tagok társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és foglalkoztatási viszonyával kapcsolatos, valamint az élet- és szolgálati körülményeiket érintõ érdekeinek és jogainak egységes, hatékony képviselte, illetõleg védelme.

 

Az FRSZ tisztségviselõi:

-          Elnök

-          Fõtitkár

-          Fõtitkár-helyettes

-          Ügyvivõ

-          Általános ügyvivõ

-          Régió-elnök

-          Tagozat-titkár

-          Szekció-titkár

-          Megyei (intézményi) elnök

-          A tagszervezet titkára

-          Gazdasági felelõs

-          Tisztségviselõ

 

Az FRSZ mûködésének erõforrásai, gazdálkodása:

 

Az FRSZ pénzeszközei biztosítják a tagságnak, a tisztségviselõknek, alkalmazottaknak és megbízottaknak nyújtható juttatások (bér, tiszteletdíj, jutalom, költségtérítés, egyéb juttatások) és szolgáltatások, a szakszervezeti akciók, a hazai és nemzetközi szakszervezeti szövetségi tagsági díjak, valamint az FRSZ szervezetei és testületei m?ködésének anyagi fedezetét.

 

Az FRSZ gazdálkodásának pénzügyi alapját a tagdíjak, felajánlások  és egyéb bevételek, valamint a szakszervezetek esélyegyenlõségérõl, a szakszervezeti vagyon megosztásáról szóló törvények alapján az FRSZ-nek juttatott vagyon és annak hozadékai képezik.