Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete

A KASZ jogelődje, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakegylete 1900. november 4-én alakult. Mai formájában, mint Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 1993-ban jött létre.

 

Napjainkban a KASZ a kereskedelemben az egyedüli reprezentatív szakszervezet. Országosan és a munkahelyeken folyamatos kapcsolatot tart fenn a kereskedelmi társaságok, szövetkezetek és takarékszövetkezetek szövetségeivel, a munkáltatók vezetőivel. A külföldi tőke növekvő szerepével összhangban erősödnek a KASZ nemzetközi kapcsolatai.

 

Alapállásunk, hogy a munkavállalói és a munkaadói érdekellentétek megállapodásokkal rendezhetők. Tulajdonosok, cégvezetők és alkalmazottak egyaránt abban érdekeltek, hogy a fejlődő kereskedelmi cégek hosszú távú létbiztonságot, növekvő reáljövedelmet nyújtsanak.

 

A javuló élet- és munkakörülmények eléréséhez elengedhetetlen, hogy a KASZ – tagjai támogatásával – erős szakszervezetként képviselje a kereskedelmi dolgozókat.

 

 

A KASZ szervezete, működése

 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete úgy alakította ki szervezetét, hogy minden tagja kapcsolatot  teremthessen a szakszervezet tisztségviselőivel, vezetőivel.

 

E célból szakszervezetünk tevékenységében meghatározóak a munkahelyi szervezetek. Munkájukat segítik minden megyében a megyetitkárok, valamint a KASZ központi szakértői, szervezői és vezetői.

 

 

Az általános érdekek megfogalmazása és képviselete mellett nagy súlyt fektetünk a speciális dolgozói igények szakbizottságokban történő megjelenítésére: így a multinacionális cégeknél, a kis- és középvállalkozásoknál, az áfészeknél és a takarékszövetkezeteknél dolgozó tagjaink jogos elvárásainak teljesítésére.  A fiatalok mellett segítjük a gyermeküket gondozó és a nyugdíjas tagjainkat is.

 

 

A demokratikusan meghozott döntésekről és végrehajtásukról rendszeresen tájékoztatjuk tagjainkat.

 

A KASZ céljai

 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete a legfontosabb céljait az Alapszabályában rögzíti.

 

Legalapvetőbb célkitűzéseink, melyeket tagjaink jogos igényeit figyelembe véve alakítottunk ki:

 

Ø     a foglalkoztatás biztonsága,

Ø     a munkahelyek megőrzése,

Ø     a munkaviszonyra és a szabad szervezkedési jogra vonatkozó törvények, szabályok betartatása,

Ø     a megélhetést biztosító bérek kiharcolása,

Ø     ágazati és munkahelyi kollektív szerződések megkötése,

Ø     a dolgozók kiszolgáltatottságának csökkentése,

Ø     a szociális juttatások kiharcolása, illetve védelme,

Ø     a jó munkahelyi közérzet megteremtése, a dolgozókkal való emberibb bánásmód elérése.

 

 

Érdekvédelem a KASZ-ban

 

 

A KASZ valamennyi tudomására jutott ügyben következetesen és kitartóan képviseli a munkahelyen dolgozó tagjait és az elért eredményekkel az egész kollektíva érdekeit. Emellett aktívan részt vesz a vitás ügyek kezelésében, s akár a bíróság előtti rendezésében is.

 

 

További lényeges feladat az évenkénti bérmegállapodás megkötése a munkáltatók és a szakszervezet között.

 

Fontos célunk a vasárnapi munkavégzés korlátozásának, az üzletek zárva tartásának kiharcolása az ország egész területén.

 

A KASZ minden eszköz felhasználásával harcol a munkavállalóit rendkívül hátrányosan érintő leltárfelelősségi szabályok alkalmazása ellen.

 

Szolgáltatások KASZ-tagoknak

 

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mindent megtesz azért, hogy bevételeiből az érdekvédelem mellett minél több hagyományos és új szolgáltatást is nyújtson tagjainak.

 

 

Legfontosabb szolgáltatásaink:

Ø     teljes körű jogi tanácsadás és képviselet elsősorban a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben,

Ø     a támogatásra rászorultak anyagi segítése a KASZ segélyezési rendszerének keretében (a rendszerbe belépett alapszervezeteknél),

Ø     valamennyi szakszervezeti tag, és igény esetén családtagjaik balesetbiztosítása a nap 24 órájában, a világ bármely táján bekövetkezett baleset esetén a Signal Biztosítóval kötött szerződés alapján.

Ø     a munkavégzése során pszichés, vagy testi épségében károsodott tag anyagi támogatása, erkölcsi védelme az „Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért” keretéből,

Ø     rendszeres, közérdekű írásos tájékoztatók a tagok számára, melyet kiegészítenek a helyi alapszervezeti információk.

 

A KASZ-tagság feltételei

 

A Kereskedelemi Alkalmazottak Szakszervezetének tagja lehet állampolgárságtól függetlenül mindenki, aki

Ø     a KASZ alapszabályát elfogadja,

Ø     vállalja a tagsági díj folyamatos megfizetését,

Ø     hajlandó részt venni a célok megvalósításában.

 

A tagság ára – a tagdíj – a rendszeres bruttó jövedelem 1 %-a (mely után nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót).

 

A KASZ elnöke: Dr. Sáling József

Alelnöke: Mátraházi István

Országos titkára: Demeter László