Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete

A Nyomdászszakszervezet a tagjait védő, képviselő és ellenőrző, önsegélyezést ellátó demokratikus, független, önálló szakmai szakszervezet.

                                            

Alapítás éve (jogfolytonosság): 1862

 

A Nyomdászszakszervezet vezető tisztségviselői:

- elnök

- alelnök

- elnökségi tagok

 

Alapelvei:

 A demokrácia, a szolidaritás, a tagszervezetek egyenjogúsága, önálló képviselte, a konszenzusra törekvés, a többségi akarat érvényesülése a kisebbség jogainak biztosítása mellett, a külön vélemény szabad kifejezése, a demokratikus választás és képviselet, a nyilvánosság.

 

A Nyomdászszakszervezet tevékenységét a politikai intézményrendszer többi szervezetétől függetlenül fejti ki, de céljai megvalósítása érdekében együttműködhet más szervezetekkel is.

 

Alaptevékenysége:

-          a tagok érdekének védelme, képviselete és védelme a politikai, gazdasági,  és állami szervekkel, szervezetekkel szemben

-          az elért szakszervezeti jogok megőrzése, ill. a tagság érdekeinek megfelelő új érdekvédelmi, és érdekképviseleti jogok megszerzése álláspontjának következetes képviselete a különböző fórumokon,

-          a szakszervezeti tisztségviselők képzése, továbbképzése, felkészítése, tájékoztatása, illetve a munkahelyi alapszervezetek ez irányú tevékenységének segítése,

-          a szakszervezet tulajdonát képző jóléti, szociális, művelődési, kulturális intézmények, művészeti csoportok fenntartása, működtetése (különös tekintettel a Gutenberg művelődési Otthon Kht-ra)

-          máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás

-          időszaki kiadvány kiadása,

-          közös fellépés nemzetközi és országos kérdésekben minden olyan szervezettel, amelynek célja az adott helyzetben egybeesnek az NYDSZ tagságáéval,

-          önsegélyező feladatok ellátása,

-          a tagok szakmai oktatása.

 

A Nyomdászszakszervezet pénzügyi alapja és gazdálkodása

 

Az NYDSZ vagyona (ingó, és ingatlan) egy és osztatlan. Működési költségeit az alapszervezeti tagdíjbevételének a központi alapba átutalt részéből, vállalkozások bevételéből, illetve egyéb bevételekből fedezi.

A szakszervezet anyagi erejének növelése céljából ésszerű, felelősségteljes takarékos gazdálkodást folytat.