Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete

Pályázat neve: TÁMOP-2.5.1-07/1. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése

Projektcíme: A MOL Bányász Szakszervezet és a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezetének kapacitásfejlesztése a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység folytatása érdekében

Projekt azonosító: TAMOP-2.5.1-07/1-2008-0083

Projekt tervezett kezdete: 2008.11.10. 

Projekt tervezett befejezése: 2010.01.31.

Támogatás összege: 9 358 063 Ft 

A támogatás keretében az alábbi programelemek valósulnak meg

 

- Munkaügyi szakmai továbbképzés (PL-1864) mely során a 10 fõ vesz részt.  A képzés keretében  a következõ témakörökben szereznek kompetenciákat: szakszervezeti érdekképviselet, munkaügyi esetek és az alkalmazható eszközök, valamint tudomást szerezhetnek a jogi lehetõségekrõl is.

 

- “Angol nyelv – egyedi tematikájú képzés” keretében (PL-1813) 5 fõ vesz részt, akik

olyan kompetenciákat szereznek melynek birtokában, építhetik a szervezet jövõbeli nemzetközi kapcsolatait.

 

- Szervezetfejlesztés: során a két szervezetnek külön készül szervezetfejlesztési terv és a konstrukció kereteihez illeszkedõ elemek kerülnek megvalósítása. A szervezetfejlesztés elsõsorban a mûködés optimalizálására irányul.

 

- Közös ismeretbõvítés, képességfejlesztés (A retorika szerepe az érdekképviseleti munkában.): 8 fõ szakszervezeti tisztségviselõ részére valósul meg, mely során ismeretbõvítést, képességfejlesztést ad 6 órában. Tematika: A verbális és a non verbális kommunikáció jelentõsége, Fejlesztési módszerek megismertetése, önkontroll, A prezentáció buktatói és sikeres módozatai, A power point, mint a sikeres prezentáció egyik eszköze, Elõadás szerkesztése, felépítése és elõadása, Csoportos feladatok, bemutató szerkesztése, majd egymás elõtti bemutatása, Az elhangzott prezentációk elemzése,Összefoglalás.

El?adó: Fritz Péter,

 

- Webfejlesztés: A meglévõ weboldalakhoz kódos felület létrehozása valósul meg.

 

- A MOL Szakszervezet és az NYDSZ a projekt során együttmûködési megállapodás keretében közös szervezetet hoz létre, mely ellátja érdekképviseletüket a szervezetek humánerõforrás kapacitás-fejlesztés fórumán.