A projekt rövid bemutatása

TÁMOP-3.1.4-13-12/2-2012-0317
Innováció az Avasi Gimnáziumban

Az Innováció az Avasi Gimnáziumban címû pályázat az Európai Unió több mint 70. 00000 Ft-os támogatásával valósult meg.
A pályázat forrásai egyrészt a diákok és a tanárok számára biztosítottak lehetõséget ismereteik elmélyítésére, másrészt eszközök beszerzésére szolgáltak.
A tanulók részt vettek egészséges életmódot bemutató elõadásokon és foglakozásokon. Számos tehetséggondozó szakkör is indult, ahol a tantárgyi ismereteiket mélyítették el. A foglakozások lehetõséget adtak arra is, hogy a gyakorlati életben hasznosítható információt szerezzenek. Megismerték a média és a bankszektor mûködését. Több tábor megvalósítását is köszönhetjük a pályázatnak. A diák részt vehettek öko-, nyelvi és sítáborban. A tanárok több továbbképzésen vettek részt. Ezek az új pedagógiai módszerek megismerésére szolgáltak. A programok összhangban állnak mind a TÁMOP, mind a Köznevelési-fejlesztési stratégia céljaival, azok prioritásait valósítja meg.További információ:

Avasi Gimnázium

Székhely: 3524 Miskolc, Klapka György út 2.
E-mail: titkarsag@avasi.hu
Tel: +36(46)562-289
Honlap: http://www.avasi.hu
Kapcsolattartó: Dr. Gyulainé Szendi Éva, igazgatóhelyettes