Biomi Biotechnológiai Szolgáltató Kft.

A Biomi Kft. a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont és a WESSLING Hungary Kft. közös vállalkozása a biotechnológiai analitikai szolgáltatások területén.

A vizsgálatok két alapterületére két különálló laboratórium jött létre:
A DNS laboratórium, illetve
A GMO laboratórium


Előnyeink:

Gyorsaság, hatékonyság
Magasan képzett, tapasztalt munkatársak
Céltudatos ügyfélközpontúság
A kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettség
Világszínvonalú technikai háttér
DNS laboratórium
Szolgáltatásaink
DNS szekvenálás
fragment-analízis
oligonukleotid-szintézis
A DNS szekvenálás
Alkalmas arra, hogy egy adott DNS szakasz nukleotidsorrendjét gyorsan és hatékonyan megállapítsuk.
Ez az információ ma már nélkülözhetetlen része minden DNS-szintű kutatásnak, kapcsolódjon akár mezőgazdasági, humán, vagy gyógyszeripari kutatás-fejlesztési vagy diagnosztikai területhez.

A szekvenáló készülék
Fluoreszencens festékek segítségével 16 különböző DNS minta elemzését végzi el 2,5 óra alatt. Kiindulásképp lineáris PCR termék vagy plazmid egyaránt megfelel; a szekvenáláshoz gyakran használt univerzális primereket biztosítjuk, de lehetőség van egyedi szekvenáló primerek szintetizálására is.
A szekvenálás mintánként megközelítőleg 700-800 bázis hosszúságban fut.

Az automatizált működés és munkatársaink több éves gyakorlata lehetővé teszi, hogy a minták feldolgozása igen rövid határidővel - rendszerint három-négy nap alatt - megtörténjen.
Az eredményeket ügyfeleink részére elektronikus úton juttatjuk el.
Fragment analízis
A laboratórium lehetőséget nyújt fluoreszcens festékekkel jelölt DNS fragmentek analízisére, így például SNP detektálásra, STR és AFLP applikációk alkalmazására, mikro-szatellitek elemzésére is. Több festék egyidejű használatával akár napi 300-400 minta is elemezhető a biztosított szoftverek segítségével.

Oligonukleotid-szintézis
A szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy tisztított oligonukleotidokat, primereket szállítsunk le a megrendelő részére, akár igen szoros határidőre is, általában 3-4 nap alatt.