Cégismertetõ

FISZ Egyesület:

A FISZ Egyesület országos hatókörû szervezetként jött létre 2001. február 20-án. Az alapítás óta folyamatos munkájával hozzájárul a 16-25 éves korosztályban az esélyegyenlõség megteremtéséért, a tudományos tevékenység, a kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés javításához. Célunk a magyar egyetemista, fõiskolás és középiskolás korosztály intellektuális fejlõdésének országos szintû segítése, különös tekintettel a tudás alapú társadalom, a magyar szellemi hagyományok, a magyar kultúra, az egyetemes szellemiség és a környezettudatos gondolkodás kihívásaira.

Az Egyesület a feladatai hatékonyabb megvalósítása érdekében régiók szerinti alapszervezeteket, 7 regionális koordináló fióktelepet hozott létre az országban. A környezetei nevelés céljából folyamatos kapcsolatban állunk a célcsoportjainkkal: a mûködési körünkbe tartozó FISZ Hírügynökség hazai médiumoknak továbbított oktatással és kultúrával kapcsolatos híreket.

Szervezetünk nem rendelkezik fõállású alkalmazottal, viszont tagjaink aktív munkájának köszönhetõen az elmúlt években több sikeres pályázattal is büszkélkedhetünk, valamint rendszeresen szervezünk konferenciákat, workshopokat tagjaink közremûködésével. 15 önkéntesünk között van, aki több éves projektmenedzseri tapasztalattal rendelkezik. Pénzügyi és kommunikációs szakemberek szintén önkénteseink. 2 tagunk a környezeti nevelés területén is rendelkezik tapasztalatokkal.

A megvalósításban részt vevõ Önkormányzat bemutatása:

Az önkormányzat mûködési területe Pogány község közigazgatási terüle­tére terjed ki, alapításának dátuma 1990. október 29. A képviselõtestület tagjainak száma 7 fõ. A képviselõtestületet a polgármester, Dragovácz Ágnes, vezeti 2006 óta.  Az Önkormányzat szorosan együttmûködik többek közt a „POGÁNYÉRT” Alapítvánnyal. Közös cél, hogy európai színvonalú falu létrehozása és mûködtetése, amelynek polgárai nemzetiségi hagyományaikat ápolva és fenntartva, egymást segítve, és tolerálva, tiszta környezetben élnek Magyarország egyik legszebb tájegységében fekvõ kistelepülésén. Az Önkormányzat munkáját és törekvését már igen sok pártoló tag segíti, mindezt önzetlenül, nagy szakértelemmel téve.  Együttmûködnek továbbá a Turisztikai és Sport Egyesülettel, a Pogányi Horvát Nemzetiségi Egyesülettel és a Pogányi Német Nemzetiségi Egyesülettel. Számos pályázaton vettek már részt, közvetve és közvetlenül. A legkiemelkedõbb az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél – Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „ Pogány község szennyvízelvezetéssel kapcsolatos fejlesztése” címû  DDOP – 5.1.4 / A – 09 -2009 -0009 jelû pályázatát a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetõje 517.122. 005,- Ft elszámolható költség (80 % támogatási arány) mellett 413. 697. 604,- Ft összegû támogatásra ítélte.