Irányító hatóság és közremûködõ szervezet

Irányító Hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u 20-22.
    Tel: +36 1 354-3860
Fax: +36 1 354-3911
E-mail:
nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638
www.nfu.hu

Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.)
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 1 273 4250
Ügyfélszolgálat:
eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu