Általános információk

Projekt rövid összefoglalása:

 

Gyömrõnek az IVS-ben is megfogalmazott általános célja a lakosság életminõségének javítása, továbbá hogy a város széles szolgáltatási kínálatot nyújtó funkcionális városközponttá váljon, kihasználva a város idegenforgalmi és rekreációs potenciálját.

A funkcióbõvítõ kiírás keretében nyertes pályázat elemei mind ezen célok elérését szolgálják.

A gazdasági és közösségi funkciók a helyi lakosok és városba látogatók számára szabadidõs, sportolási és kulturális kínálat bõvülését eredményezik, a közterület funkció keretében megvalósuló felújítások a környezet és az életminõség javulását szolgálják, míg a közszféra funkcióban tervezett hivatalfejlesztés a hatékony, ügyfélbarát ügyintézés lehetõségeit teremti meg. A projekt jelentõsége abban áll, hogy bár minden elem egy akcióterületen valósul meg, hatáskörük minden esetben az egész városra, sõt a környezõ településekre is kiterjed.

 

Gazdasági funkció: Sportcsarnok bõvítése

 

Gyömrõ Város központjában található a Weöres Sándor Általános Iskola sportcsarnoka, amely az iskolaidõn kívül a helyi és környezõ lakosság számára is igénybe vehetõ. A sportcsarnok kihasználtsága maximális, így a lakossági igényekre alapozva a város indokoltnak látta a sportcsarnok bõvítését.

A meglévõ sportcsarnok bõvítésével közel 300 m2-en fallabda pálya és testépítõ terem - mint fõ funkciók-, szolárium és szauna - mint kiegészítõ funkciók - kapnak helyet.

Az építtetõ kérésére a tervezés során fontos szempont volt az építési területen található értékes növényzet megtartása.

A bõvítmény külön bejárattal rendelkezik, de a meglévõ tornaterem felé összenyitható a régi épületrésszel.

 

Közösségi funkció: Mûvelõdési Ház kialakítás a Polgármesteri Hivatal "B" épületének bõvítésével

 

A bõvítmény a Polgármesteri Hivatal B épületének szerves folytatása. A meglévõ épület tömegét meghosszabbítva (annak meglévõ szerkezeti adottságaihoz alkalmazkodva) az új épület egységes formát nyer.

A fõbejárat az áthelyezés következtében az épület észak-keleti homlokzat geometriai középpontjába került. A kapcsolódó terepszinthez képest +0,30 m magas padlószint kerekesszékkel és gyermekkocsival egyaránt megközelíthetõ módon került kialakításra.

Az új épületrész földszint plusz emelet, a meglévõ építmény három szintje fölé tetõtérbeépítés kialakítása valósult meg.

Az épület központi részét képezõ aulából reprezentatív lépcsõ vezet az elsõ emeletre. Ide az akusztikailag megfelelõ kialakítású színházteremhez tartozó tágas, jól használható galéria, stúdió, illetve vizesblokk helyiségei kerültek.

A színházhoz tartozó galériák nagyobb rendezvények, elõadások esetén alkalmasak a nézõtér bõvítésére, egyéb esetben kiállítások szervezésére.

A kialakított padlószintek az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében a meglévõ épületrész padlószintjeihez igazodnak.

A mûvelõdési ház és a polgármesteri hivatal földszintje között az átjárhatóság biztosított.

 

Közterületek funkció: Mûvelõdési Ház környezetének rendezése

 

Az új Mûvelõdési Házhoz kapcsolódóan parkolók, buszöblök és várók, valamint járda kiépítése történik meg.

 

Közterület funkció: Szabadság tér parkosítása, felújítása

 

A Szabadság téri park felújítása, átépítése során a fásítás, füvesítés, virágosítás mellett automata öntözõrendszer kerül kiépítésre. A projekt része utcabútorok (padok, kerékpártárolók, hulladékgyûjtõk) kihelyezése és járdaépítés. A park jelenlegi funkcióját tekintve gazdagodni fog egy rögzített szabadtéri színpaddal és egy szoborparkkal, valamint a filagórával szemben vízarchitektúra építése is tervezett.

 

Közszféra funkció: Polgármesteri Hivatal "B" épületének felújítása

 

Az Önkormányzat épületének homlokzata az új Mûvelõdési Házhoz idomulva felújításra került (580 m2), valamint új manzárd tetõ építése is megvalósult, így az önkormányzatban tetõtéri helység jött létre 220 m2-en. A kialakított új irodák száma 6 db. Az épület Mûvelõdési Házzal történõ bõvítése miatt a földszinten megszûnõ irodák, valamint a városfejlesztõ társaság irodái kapnak helyet az új területen.