Támogatott projekt

INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK A HERMAN OTTÓ SZAKKÉPZŐBEN

Az Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-3.1.4.C-14) Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázat keretében a Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 11 999 077 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
 


A projektben az iskola pedagógusai és diákjai aktív szerepet kapnak. A célunk az, hogy mind a pedagógusok, mind a diákok a megvalósítandó képzések és programok során olyan ismeretanyagot sajátítsanak el, amivel látókörük bővül, tehát hosszú távon a szakmai fejlődésüket szolgálja. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a diákok egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek bővítésére.

A pedagógusok továbbképzésével elsősorban a gyakorlati tudás elmélyítésére helyezzük a hangsúlyt. Napjainkban az infokommunikációs technológiák nagyütemű fejlődésével nélkülözhetetlenné vált az aktuális informatikai ismeretek elsajátítása. Ebből kifolyólag a projekt megvalósulása során pedagógusaink infokommunikációs továbbképzésen vesznek részt.

A pedagógusok és a diákok közötti szoros kapcsolat megerősítése céljából tanáraink a tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerése és fejlesztése, továbbá a lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzéseken vehetnek részt.

Hisszük, hogy a pedagógusaink továbbképzésével diákjaink tanulmányi eredményeinek javítását is sikerül elérnünk, ezáltal hozzájárulhatunk diákjaink munkaerőpiacon való könnyebb érvényesüléséhez.  Diákjaink jobb tanulmányi eredményének elérését egy kijelölt mentor bevonásával kívánjuk elősegíteni.

Diákjaink számára sokrétű programokat állítottunk össze. A projektelemek között egészségnap, ökoiskola, sporttábor, nyelvi vetélkedők, valamint sport- és mozgásos tevékenységek is színesítik a palettát.

Az egészségnap célja, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, pozitív követendő példákat állítsunk a diákok elé. A rendezvény kiterjed az alkohol- és drogfogyasztás káros hatásainak bemutatására, valamint a lelki egészségfejlesztés tényezőire.

A lelki és szellemi fejlődés mellett a testmozgás fontosságát valljuk. Az egészséges egyensúly kialakítása érdekében tanórán kívüli mozgásos tevékenységet, és sporttábort is szervezünk.

Az ökotáborban részt vevő diákok a környezetünk védelme és megóvása témakörben mélyíthetik el tudásukat. A rendezvények megvalósításához szintén a projekt keretén belül különböző kapcsolódó eszközöket is beszerzünk.