A projekt rövid összefoglalása

A projekt célja az intézmény mára rendkívül korszerûtlenné vált, hibákkal terhelt, költségesen üzemeltethetõ energiafelhasználási rendszerének kiváltása hatékony és fenntartható rendszerek kiépítésével. Ezen belül cél a fosszilis energiafelhasználás csökkentése, az energiahatékonyság javítására az épületek hõszigetelése, a teljes fûtési és a használati melegvíz-rendszer valamint a világítási és villamos ellátási rendszer korszerûsítése, mindez megújuló energiafelhasználással kombinált épületenergetikai fejlesztésekkel. A beruházással olyan korszerû hivatali munkakörnyezet és ügyintézési tér valósítható meg, ahol egyértelmû az elõrelátó tervezés, a környezettdatos és fenntartható épületenergetikai szemlélet, megtapasztalható az energiatakarékosság, és az ebbõl fakadó racionalizált üzemeltetés. A projekt fõ tevékenységei: az alapvetõ célokat szem elõtt tartó tervezés, a projektmenedzsment mûködtetése, a projekt disszemináció folyamatossága, az ütemezett megvalósítás majd a fenntartás.