Projektismertetõ

KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán. A pápai Eszterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetõvé tevõ újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történõ fejlesztése

Kedvezményezett: Pápa Város Önkormányzata (8500 Pápa, Fõ u. 5.)
A projekt összköltsége: 2.260.835.074,- Ft
A támogatás összege: 1.911.920.314,- Ft
A támogatás mértéke: 84,5859357 %
A projekt tervezett befejezése: 2015. 12. 31.
 
A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA NÉGY FEJLESZTÉSI IRÁNY MENTÉN HATÁROZHATÓ MEG:

1. ÉRTÉK ÉS ÉRTÉKMENTÉS Az e körbe tartozó fontosabb attrakció-elemek a következõk: . épület külsõ és belsõ helyreállítás és restaurálás: a jelenleg leromlott állagú kastélyépület mind külsõleg, mind belsõleg megújul, kívülrõl a felújítással párhuzamosan díszkivilágítást kap, a belsõ terek - a korhû és mûemléki környezethez illeszkedõ - gépészeti és elektromos felújításon mennek keresztül. . Fõúri enteriõr és fõúri mindennapok állandó kiállítás a kastélyépület legszebb és eredeti állapotában helyreállított helyiségeiben (stukkók, falfestmények, kályhák, burkolatok, berendezés); . a fõúri mindennapok kiállítási útvonalhoz szervesen kapcsolódik az eredeti funkcióját visszanyerõ kastélykápolna. A jelenleg könyvtári olvasótérként mûködõ kápolna hitéleti és múzeumi funkciót kap.

2. RENDEZVÉNYEK. Az e körbe tartozó fontosabb fejlesztési elemek a következõk. . Egyedi adottságokkal rendelkezõ rendezvényhelyszín kialakítása: A belsõ helyreállított (és díszkivilágítással rendelkezõ udvar) a kastély életéhez kapcsolódó és exkluzív rendezvényeknek és kulturális programoknak is helyet biztosíthat. A felújított helyiségek a hitéleti tevékenységgel is bíró - Európa Nostra díjas - kastélykápolnával exkluzív esküvõk megtartására is helyet biztosít, növelve ezzel a turisztikai attrakció hatókörét, vendégeket hozva az exkluzív esküvõ-helyszínt keresõk körébõl. A rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó eszközbeszerzési programot az eszközlista tartalmazza.

3. HAGYOMÁNY ÉS MÛVÉSZET. Az e körbe tartozó fontosabb attrakció-elemek a következõk: . az épület felújított kiállítótereiben nyer elhelyezést a múzeum két állandó kiállítása: a Nemcsics galéria, Cziráky Lajos hagyatéka, és egy barokk marionett-bábszínház és ahhoz kapcsolódó színjátszási tematikájú kiállítás.

4. TANULÁS ÉS SZÓRAKOZÁS. Az e körbe tartozó fontosabb attrakció-elemek a következõk:
- Gyermekbirodalom kialakítása a keleti szárny földszintjén, ahol múzeumpedagógusok közremûködésével látjuk vendégül az óvodai és kisiskolás csoportokat (osztálykirándulások).
- Régiós szinten egyedülálló (turisztikai területen országosan is egyedi) programelem – 3D-s vetítõterem kialakítása az épület keleti szárnyának földszintjén.


 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.