Esterházy õsök eredeti helyükön

Esterházy õsök eredeti helyükön

2014-06-26 23:07:15

Mint arról már hírt adtunk 70 év után ismét otthonukban, az Esterházy-kastélyban láthatók az Õsök csarnokának Esterházy õsöket ábrázoló festményei. A 26 képbõl álló tárlat legutóbb 1945-ben volt látható egészében. A kastélyrekonstrukció szakmai programja keretében hosszú egyeztetés után azonban sikerült hazahozni a képeket, így most ismét a teljes gyûjtemény látható a Nádor terem elõtti folyosón, sõt további festmények is a falakra kerülnek majd az oldalsó szárnyakban. Az Õsök csarnokának festményeit elõször a múzeumok éjszakáján láthatta a nagyközönség, a rendkívüli szakmai eredményrõl pedig ma délután számolt be Áldozó Tamás polgármester és Nagy L. István múzeumigazgató.

A városvezetõ kitért arra, 1945-ben nagyon sok mindent elvittek a pápai kastélyból, nagyon sok mindennel szegényebb lett a város, és ma nem sok minden van az eredeti tárgyakból, amit visszakaphat a kastély. Az õsök csarnokának festményei és a kastélyban található metszetek azonban abban a kivételes körbe tartoznak, amibõl az átlagosnál több maradt meg éppen ezért fontos, hogy a fõ látnivalók, a festmények ismét itt vannak. Áldozó Tamás emlékeztetett, a kastély 2011-es megnyitásakor már tudták, hogy a festmények megvannak, ám nem találkoztak olyan hajlandósággal a nagy gyûjtemények részérõl, hogy ezek visszakerülhetnek. Azóta néhány részsikert elért a város, hiszen néhány festmény visszakerülhetett eredeti otthonába. 
-Az elmúlt idõszakban kormányzati szinten, Halász János államtitkár úr személyében olyan partnert találtunk, akinek közremûködése hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ezek a képek visszakerülhessenek Pápára, sõt egy pályázatnak köszönhetõen a restaurálásuk is megtörténjen – emelte ki a városvezetõ, köszönetet mondva az államtitkárnak és mindazoknak, akik a festmények helyreállításában részt vettek.

A sajtótájékoztatón dr. Nagy L. István, az Esterházy Károly Múzeum igazgatója felidézte az Õsdök Csarnokának történetét. Mint mondta, a pápai Esterházy õsgaléria, közismert nevén az Õsök Csarnoka története a 17. századba nyúlik vissza. A legrégebbi festmény 1650 körül készült, vár 1694-es leírásában egy családfát ábrázoló festmény mellett a család 11 tagjának arcképe kerül említésre, amelybõl hét megmaradt az utókorra.
A 18. század folyamán két lépcsõben bõvítették a gyûjteményt. Az 1730-as évek végén és az 1740-es évek során Ferdinand Oswald, majd az 1750-es és 1760-as években Michael Millitz alkotásaival bõvült a festmények köre. Az 1799-es kastélyleltár így már 29 festményt említ, amelybõl 24 a kastély délkeleti tornyának emeletén kialakított, biliárd szobának nevezett galériában volt elhelyezve. Ezt a galériát a 2014-es kutatások során megtalálták.
A 19. század második felében több mûvész munkáival gyarapodott a galéria. Feltehetõen gróf Esterházy Pál az 1860-as, 1870-es években a teljes kastély felújítását és modernizálását magában foglaló tervei keretében alakította ki a kiválóan dokumentálható, ma ismert Õsök Csarnokát.

A kastély 20. századi leltárai és az 1927-ben készült fotóalbum alapján az õsgaléria a kastély három emeleti folyosóját foglalta magában. A festmények száma ekkor 44 darabra rúgott. A kastély 1945-ben megszálló szovjet katonaság ebbõl a 44 festménybõl 37 darabot hivatalosan visszaszolgáltatott a tulajdonosnak, ám a festményeket államosították, majd a gyûjteményt a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el. Három festmény magántulajdonban bukkant fel. Ezek közül egyet a Magyar Nemzeti Múzeum, egyet pedig a Magyar Nemzeti Galéria megvásárolt, egy festmény jelenleg is magántulajdonban van.

-Az Esterházy õsgaléria rekonstrukcióját Mithay Sándor múzeumigazgató vetette fel még az 1970-es években. Az elsõ konkrét lépés a Magyar Nemzeti Galériában 1988-ban megrendezett Fõúri Õsgalériák címû kiállítás volt, amelyben kilenc festmény a pápai galériából származott. Az ezt követõ két évtizedben Pápa Város Önkormányzata segítségével folytatódott a festmények restaurálása, amit 2011-ben nyolc, 2014-ben tíz újabb restauráltatás és három másoltatás követett – ismertette a múzeumigazgató.

Dr. Nagy L. István hozzátette, a festményeket az idei évben aláírt szerzõdés révén szállítják vissza, eredeti helyükre, a pápai kastélyba. Mostanra az eddig itt lévõ festmények mellett 15 új képet állítottak ki, ezzel teljessé vált a szorosabban vett Õsök Csarnoka, a kastély középsõ szárnyának Nádor terem elõtti folyosószakasza, amely 26 festményt foglal magába. Emellett az enteriörterekben újólag öt festményt helyeztek el.
-Ezek közül kiemelendõ Esterházy Károly arcképe a Nádor terem melletti volt nagy könyvtár nyugati falán, amelyet eredeti helyére tudtunk visszahelyezni. Ezeken túl a múzeum saját gyûjteményébe tartozó festményeket is kiállított.
Az Õsök Galériájának másik két egységét a kastély felújításának befejezését követõen fogjuk tudni rekonstruálni – tájékoztatott dr. Nagy L. István, az Esterházy Károly Múzeum igazgatója, aki a festmények visszakerülését a kastélyrekonstrukció legnagyobb szakmai szenzációjának nevezte.