Családi közösségépítõ programsorozat Miskolcon

50 millió forintos uniós pályázati forrásból valósíthat meg közösség- és családépítõ rendezvényeket a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

A TÁMOP 5.5.1.B. jelû pályázat elsõsorban a családi-közösségi kezdeményezések és programok megerõsítésére fókuszál. A Tiszáninneni Református Egyházkerület rendkívül fontosnak tartja az egyházkerület számára a tagok összefogásának erõsítését, a közösségi célok megvalósítását és azok fenntartását. Ezek között szerepel a házasság intézményének népszerûsítése, a családalapítás és a családi élet fontosságának kiemelése, erõsítése. A család és a munka világának hatékony összeegyeztetése elengedhetetlen a családok mûködése szempontjából, amit a pályázat mind az 59 rendezvénye támogat. A programokon – csoportos képzések, tréningek és tanácsadás – összesen 1530 fõ részvételére számítanak, a 18 hónapos projektidõszak alatt.
 
A Tiszáninneni Református Egyházkerületben 350 lelkész és 250 pedagógus végzi munkáját 18000 református és 130000 nem református között. A nevelõ és ifjúságsegítõ munka keretében szakembereik ifjúsági klub és csoportfoglalkozásokat tartanak, ahol szabadidõs tevékenység, etikai-erkölcsi nevelés, felnõtt életre való felkészítés folyik. Hangsúlyos a régió hátrányos helyzetû részeirõl érkezõ fiatalok ifjúsági csoportba tagolása, a miskolci középiskolákban való megtalálása és fejlesztése.