Tolna Város Önkormányzata

Tolna Város képviselőtestülete a polgármesterrel együtt 18 főből áll.
A képviselőtestület a következő állandó bizottságokat választja:
- Ügyrendi és Jogi Bizottság,
- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
- Humán Bizottság.

A polgármester a Képviselőtestület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva, a jegyző útján irányítja a Polgármesteri Hivatalt. A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti és megszervezi annak munkáját. A Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából elkülönült szervezeti egységekre. A Hivatal osztályszervezetben működik, az osztályokat osztályvezetők irányítják. A Hivatal belső szervezeti egységei a következők:
- Igazgatási Osztály
- Pénzügyi Osztály
- Titkársági Osztály
- Építési és Városfenntartási Osztály
- Okmányiroda
- Gyámhivatal

Az Önkormányzat köteles gondoskodni:
- az egészséges ivóvíz ellátásról,
- az óvodai nevelésről,
- az általános iskolai oktatásról,
- az egészségügyi és szociális alapellátásról,
- a közvilágításról,
- a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról,
- köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

Önként vállalt feladatok:
- kiadja a Tolnai Hírlapot,
- gyógymasszőr, gyógytornász szolgáltatásokat biztosít,
- külföldi testvérvárosokkal kapcsolatot tart fenn,
- városi rendezvényeket szervez,
- hozzájárul a nyári gyermektáboroztatás költségeihez,
- gyermek-és tömegsport pályázatot ír ki,
- közművelődési pályázatot ír ki,
- a sportegyesületek részére a versenyeztetéshez nyújt támogatást a sportfinanszírozás keretén belül,
- gondoskodik a kijelölt általános iskola fenntartásáról,
- gondoskodik a zeneiskola fenntartásáról.

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények:

1.) Wosinsky Mór Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2.) Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár
3.) Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja
A felsorolt intézmények mindegyikét be kívánjuk vonni a projektbe.

A Hivatal vezetői teljes mértékben támogatják a projekt megvalósulását. A megvalósítás és a fenntartás során 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi munkatárs, 1 fő jogi munkatárs és 1 fő projektasszisztens látja el a szükséges teendőket. A projekttel kapcsolatos információk minden esetben eljutnak az érintettekhez. A projekt menedzsment szervezeti és szakmai függetlensége nem ütközik akadályba.

A Hivatal alapvető célja, hogy a város "jó gazdájaként" és az ügyfelek számára kiemelkedő minőségű szolgáltatást nyújtó szervezetként hatékonyan működjön. A projekt céljai ezt hivatottak elősegíteni a Hivatal stratégiai terveihez szorosan kapcsolódva.

Jelen projekt célja, hogy szervezetfejlesztéssel, ennek eszközeiként képzéssel, azaz a Hivatal munkavállalóinak tudásfejlesztésével, valamint elemzéssel és tanácsadással növeljük a Hivatal működési hatékonyságát, és javítsuk a közszolgáltatások minőségét. Mindez a szervezeti működés optimalizálása érdekében történik.

Hosszú távú célkitűzésünk, hogy a pályázat keretében elnyert támogatással növeljük a működési hatékonyságot. A szervezetfejlesztés a szervezeti kultúra korszerűsítését, optimalizálását, ezáltal hatékonyabb működését eredményezi, ennek részeként a képzési tevékenység a munkavállalók megfelelő szakértelemmel való felruházását, az közszolgálati munka végzéséhez elengedhetetlen ismeretek közvetítését.