Főoldal

Humán szolgáltatások fejlesztése a Tátika-Rezi térségben

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00003

 

Kedvezményezett: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata

 

Konzorciumi tagok:

Karmacs Község Önkormányzata

Rezi Község Önkormányzata

Vállus Község Önkormányzata

Várvölgy Község Önkormányzata

Vindornyalak Község Önkormányzata

Vindornyafok Község Önkormányzata

Zalaszántó Község Önkormányzata

 

A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg

Támogatás összege: 245 815 657 Ft

Támogatás mértéke 100%

 

Projekt időszak: 2018.03.01. – 2020.03.01.

 

A projekt tartalmának és indokoltságának bemutatása

 

A projekttel érintett térség meglehetősen aprófalvas, a gazdasági-társadalmi háttér tényezői a településeken halmozott hatással jelentkeznek. Többek közt ezért is van szükség arra, hogy a

települések összefogjanak, és közös erővel előzzék meg a problémák kialakulását, illetve orvosolják a már meglévő problémákat. A konzorciummal lefedett térség demográfiai adatai szerint a lakosság száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka részben az, hogy az elhalálozást nem követi az élve születések száma, másrészről meghatározó az évek

óta zajló folyamatos elvándorlás. A Balaton térségében tapasztalható szezonhatást valamennyi országos és regionális térségfejlesztési dokumentum kiemelt problémaként jelöli meg, mint az egyik társadalmi, gazdasági folyamatokra befolyást gyakorló tényező. A települések helyzetét, az ott fellehető problémákat meghatározza a települések elhelyezkedése, lakosság összetétele (életkor, iskolázottság), gazdasági lehetőségeik. Ezek alapján a terület szinte két részre osztható. A települések között található kedvezőbb fekvésű, úgynevezett partközeli település, illetve hátrányosabb helyzetű háttérelépülések.

Az anyagi problémák hátterében nem minden esetben a munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, stb. áll. Számtalan esetben jelentkeznek életvezetési, szenvedélybetegségből adódó problémák, amik veszélyeztetik a családok mindennapi megélhetését.

Mindezeket a kedvezőtlen tendenciákat figyelembe véve, a térség házi orvosaival, védőnőivel, több gyógyszerésszel, dietetikus szakemberrel, szociális ellátásban és önkormányzatok szociális területen dolgozó munkatársaival rendszeresen konzultálva, valamint a Felhívásban felsorolt szakmai útmutatókat, országos fejlesztési és felzárkóztatási, esélyegyenlőségi stratégiák ajánlásait is messzemenőkig figyelembe véve alakultak ki a tervezett projekt legfontosabb intézkedései. A projekt szakmai tartalma hozzájárul a Kormány által elfogadott nemzeti térségfejlesztési programok

megvalósulásához, valamint összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával.

A konzorciumi társulás célja, hogy a humánfejlesztésre épülő EFOP-1.5.2-16-2017-00003 azonosítószámú projekt által nyújtott fejlesztési lehetőségeknek köszönhetően redukálják a munkanélküliséget és javítsák a térségben élők életminőségét, ezzel mérsékelve az elvándorlás mértékét.

A közösségépítést szolgáló rendezvények fókusza egyaránt kiterjed minden korcsoportra, nemzetiségre és etnikumra, továbbá a közszolgálatban dolgozókra és a hátrányos helyzetűekre is. A közösség érzékenyítése a kapacitást,- és egyéni kompetenciákat fejlesztő képzések következményeként várható. A beruházásnak köszönhetően a projekt hatóterületét teljes egészében lefedő szűrőprogramok és szemléletformáló események valósulhatnak meg, amelyek a lakosság egységes bevonását eredményezik, elősegítik a jobb társadalmi együttélést, csökkentve ezzel a marginalizálódás arányát. A fejlesztés eredményeként a helybéli segélyszolgálat kiépítése és a rászorulók felkarolása és felzárkóztatása várható, egészen a munkaerőpiacra való bekerülésig. Családsegítő programjaink elősegítik a jövő generációját a stabilabb életmód megalapozásában. A projekt kiemelt célja, hogy a támogatás segítségével az érintett korosztálynak az általuk preferált kommunikációs csatornákon kínáljon alternatívákat a foglalkoztatás és a területi elhelyezkedés terén. Fontos emellett, hogy tovább erősítse azokat, akik jövőjüket a térségben képzelik el, hogy a pályaválasztásnál a helység gazdasági sajátosságainak figyelembe vételével növeljék a jövőbeni foglalkoztatásuk esélyeit. A képzések, a szolgáltatásfejlesztés, a beruházások, a beszerzésre kerülő eszközök és a rendezvények erre nyújtanak hiánypótló és korszerű megoldást. A területi rendezvények alkalmával önkéntes pontokat kívánunk működtetni, amely az önkéntesség kultúrájának elterjesztése mellett, tovább erősíti a közösségi összetartás mértékét.

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás

teljes összege: 245 815 657 forint.