Főoldal

Kedvezményezett neve:

FM Dunántúli Agrárszakképző
Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

Konzorciumi partner neve:

Dél-Baranyáért Alapítvány

 

Projekt címe:

Iskolaközpontú együttműködések
megvalósítása az FM DASzK Sellyei
Mezőgazdasági Szakgimnáziumában,
Szakközépiskolájában és Kollégiumában

 

Röviden pályázatunkról:

Pályázatunk célja olyan közösségteremtő, közösségépítő kezdeményezések, intézkedések megvalósítása, melyek hozzájárulnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló, az iskolai hasznos szabadidő eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásához. A projektek keretében megvalósuló programok a kitűzött célok megvalósulásához járulnak hozzá.

Célunk annak elérése, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen és a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

 

Célcsoportjaink:

A projektben érintett településen élő, illetve az ott iskolába járó gyermekek, továbbá családtagjaik, rokonságuk, azon személyek köre, akik nem a projekt eredményeinek közvetlen használói, de összetett mechanizmusokon keresztül a projekt eredményei és hatásai helyzetüket befolyásolják (pedagógusok, civilek). Továbbá célcsoportunk a projektekben érintettek köre: azon csoportok, akik a projekt eredményeit nem használják, azonban a projekt kidolgozásában, tervezésében és működtetésében (az eredmények fenntartásában) kulcsfontosságú szerepet játszanak, pl.: az érintettek családtagjai, a helyi fiatalok (6-25 évesek), az idősebb korosztály (60 év felettiek), helyi, ill. a környék településeinek lakói.

 

Projekt azonosítószám: 

EFOP-1.3.9-17-2017-00046

 

Támogatás összege: bruttó 74 997 090 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.02.