Projekt

Projektről: 

A pályázat keretében megvalósuló programok - a felhívás célkitűzéseivel összhangban - hozzájárulnak a hátrányos megkülönböztetés és a
szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának 
eléréséhez. A „Közösségfejlesztés erősítése a Cserhát Natúrpark településein” megvalósítását a Béri Evangélikus Egyházközség és konzorciumi
tagként a Cserhát Natúrpark Közhasznú Alapítvány vállalja. A Béri Evangélikus Egyházközség tipikusan kisközségi, kislélekszámú, gazdag múltú gyülekezet. 
Az egyház és civil szervezet konzorciumában megvalósítandó projektelemek nagy mértékben elősegítik: 
- a szociokulturális hátrányok csökkentését, az együttélés javítását, 
- a szemléletformáláson keresztül a társadalomba való beilleszkedés sikerességét, 
- a célcsoport esélyeinek növelését, 
- a szegénységben élők, hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatását, 
- szolgáltatások rendszerré szervezését, 
- a térségi versenyképes tudást 
- aktív társadalmi szerepvállalás elősegítését 
- a helyi közösségek megtartó erejének elősegítését, 
- és az önkéntesség elterjesztését. 
A közösségi szerepvállalás, és a közösségépítő tevékenységek hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:
- „Társadalmi együttélés javítása”
(közösségfejlesztés, közösségi tér kialakítása és működtetése, közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása, közösségek formális szervezeti létrehozásának és fejlesztésének elősegítése, hátránykompenzációs tevékenységek): termény betakarítási hálaadás és vígasság;
szeretetvendégség a rászorulóknak és idősek karácsonya; rendszeres múzeum, koncert és színházlátogatás; kemenceépítő tanfolyam egy hetes
„tábor” keretében valamint gyerektáborok 10-15 fő gyerek számára 
- „Szolgáltatásfejlesztés” (igény- és szükségletfelmérés, szolgáltatások felülvizsgálata, szolgáltatások kidolgozása/átdolgozása; szolgáltatási rendszer kialakítása, működtetése; szolgáltatások és a szolgáltatási rendszer
monitorozása) 2. A III.1-es tevékenységi körből a következő tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó szervezet, illetve konzorcium: 
-„Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés”
-„Célcsoport ön-érdekérvényesítő és önszerveződési képességének kialakítása, fejlesztése”: Natúrparki települési összekötői hálózat fejlesztése 
-„Prevenció (áldozattá, bűnelkövetővé válás megelőzése, mentálhigiénés szolgáltatások, szenvedélybetegség megelőzése)”: gombász tanfolyam; gyógynövények a Cserhátban és értékesítési lehetőségek, felvásárlók; családi túrák a Natúrparkban, énektanulás, gyümölcsész képzés, vesszőfonó tanfolyam, téli esti beszélgetések, aerobic 

Egy közösség – azaz valódi, működőképes közösséggé – fejlődése sok időt, türelmet, munkát igénylő feladat. Jelen projekt keretében tervezett programok elősegítik ezen cél megvalósulását és egy együttműködő, kreatív közösség alakul ki. A gyakorlati tapasztalatok a későbbiekben is jól alkalmazhatók és egy pozitív értéktartalom nyilvánul meg.