Képzések, rendezvények

Képzések

 

A projektmenedzsment tagjai és a szakmai vezető részére - 1 alkalom - 30 óra - 3 fő/alkalom


A projekt sikerének egyik kulcspontja és feltétele a projektmenedzsment csapat együttműködése, mert a projektidőszak alatt nekik kell folyamatosan kommunikálni, szervezni, tervezni, ellenőrizni és irányítani a projekt egyéb szereplőinek munkáját. Így kiemelten fontosnak tartjuk, hogy közöttük erősítsük az együttműködést, valamint alapvető projektmenedzsment technikákat dolgozzanak ki együtt. Mindannyian rendelkeznek tapasztalattal projektek szervezésében, de ezek nem mind ugyanazt a metodológiát követték, így szükséges, hogy az alapokra vonatkozóan megállapodást kössenek.


A képzés témái a fentiek alapján a következők lesznek:


❖ Projektmenedzsment alapok
❖ Időmenedzsment
❖ Együttműködés-fejlesztés
❖ Kontrollszintek
❖ Asszertív kommunikáció
❖ Konfliktuskezelés

 

Mentoraink és közösségszervezőink továbbképzése - 1 alkalom - 30 óra - 7 fő/alkalom 

A képzés célja, hogy segítse a mentorok és közösségszervezők munkáját, fejlessze és megerősítse közöttük az együttműködést, szupervíziós lehetőséget biztosítson és alkalmat adjon a célcsoporttal való foglalkozás jó gyakorlatainak megosztására. Kiemelten fontosnak tartjuk megerősíteni azokat a szakmai munkatársakat, akik közvetlenül, folyamatosan és hosszú időn keresztül foglalkoznak a célcsoport tagjaival, legyenek akár mentorok, akár közösségszervezők.


A képzés témái az alábbiak lesznek:


❖ Együttműködés-fejlesztés
❖ Asszertív kommunikáció
❖ Kérdezéstechnika
❖ Motiválás
❖ Konfliktuskezelés
❖ Érzelmi intelligencia fejlesztése

 

Lehetséges munkáltatók képzése - 1 alkalom - 30 óra - 6 fő/alkalom

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet megköveteli a munkáltatóktól, hogy az új toborzási technikák és a szervezetfejlesztési intézkedések mellett új potenciális munkavállalói célcsoportokat is megkeressenek és elérjenek, ha csökkenteni szeretnék a fluktuációt. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévők számára ez lehetőséget jelent arra, hogy a korábbinál jobb munkát találjanak, és megfelelőbb munkakörülményeket érjenek el (például atipikus foglalkoztatással). Annak érdekében, hogy a folyamat sikeres és fenntartható legyen szükséges a potenciális munkáltatókat érzékenyíteni, megismertetni a lehetőségekkel és az előnyökkel.


Ezért ennek a képzésnek a témái:


❖ Atipikus foglalkoztatási formák
❖ Munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatása
❖ Különböző generációk együttműködésének segítése
❖ Innovatív toborzási technikák
❖ Munkaerő-megtartó intézkedések

 

Célcsoport támogatása: A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. (Győrvár, Andrásfa) - 2 alkalom - 30 óra - 9 fő/alkalom

Célcsoport támogatása: A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. (Győrvár, Andrásfa) - 2 alkalom - 30 óra - 8 fő/alkalom

A képzés célja, hogy a résztvevőket segítse a számukra megfelelő munkahely megtalálásában, a megpályázott pozíció elnyerésében, valamint az első munkahelyi időszak sikeres teljesítésében. A célcsoport szűkítésére az egyéni fejlesztési tervek és a rendezvények tapasztalatai alapján kerül sor, a képzési csoportokat a hasonló fejlesztési igények alapján állítjuk össze.

 

Rendezvények

 

Győrvári közösségi fesztivál 1 alkalommal 115 fő részvételével

Az esemény célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű lakosság kulturális fejlődését, beilleszkedését és elősegítse a közösségépítést. Egészségmegőrző programon is részt vehetnek a jelenlévők. A helyszínen képviseltetik magukat helyi szervezetek, melyek munkaerő toborzási céllal és a szervezetük bemutatásának érdekében települnek ki. Sportolási lehetőségek is lesznek a résztvevők számára.


Kuruc nap 1 alkalommal 115 fő részvételével (3 óra)

A program célja a közösségépítés, hogy a helyi lakosoknak lehetőséget biztosítson a település múltjának és a lakosainak megismerésére. A rendezvény során az érdeklődők különböző munkakörökkel ismerkedhetnek meg, helyi szervezetek települnek ki, hogy toborozzanak. Egészségmegőrző programon is részt vehetnek a jelenlévők.


Közösségépítő és falu gyermeknap 1 alkalommal, 115 fő részvételével (3 óra)

A program célja, hogy játékos keretek között megismertessék a gyermekeket az egészséges életmód fontosságával. A szülők egészségügyi szakemberekkel találkozhatnak, melynek biztosítása ajánlatkérő feladata, ahol feltehetik gyermekeik fejlődésével kapcsolatos kérdéseiket, a szülők körében megvitathatják észrevételeiket. A program kedvez a hátrányos helyzetű családoknak is, lehetőséget biztosít olyan sportolási lehetőségek kipróbálásához, melyek a testi-lelki fejlődésben támogatják a gyermeket. A helyszínen lehetőséget biztosítunk helyi szervezeteknek, hogy képviseljék magukat: bemutassák munkásságukat, toborozzanak.

Idősek egészségnapja 2 alkalommal, 115 fő részvételével (3 óra)


Tematika: Egészséges életvitel, mentális, fizikai és szellemi egészség; Egészséges táplálkozás; Egyéni egészségfejlesztés; Vitaminok és ásványi anyagok szerepe az egészségmegőrzésben; Táplálkozás, mozgás, Mentálhigiéné: az egészséges életmód pillérei; Sport jelentősége

A program célja, hogy megismertesse az idősebb generációt az egészséges életmód előnyeivel. A programon, szűrővizsgálatokon is részt vehetnek a célcsoport tagok. Az idősek közül néhányan lehetőséget kapnak, hogy bemutassák szakmájukat a fiatalabb generációknak.

Győrvári csülök fesztivál 1 alkalommal 115 fő részvételével (3 óra)

A program célja, hogy egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot és az idősebb generációt. Támogassa az életmód váltást, javulást. Szűrővizsgálatokon, előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők az egészséges életmóddal kapcsolatban. Sportolási lehetőséget is biztosítunk: bízunk abban, hogy a mozgás a fiatalabb generációt is bevonzza az eseményre.

Korai fejlesztési szolgáltatás: Tematikus Családi nap: készségfejlesztő játék bemutató, kortárs gyermekirodalom vásár, játékos fejlesztő foglalkozások 1 alkalommal, 50 fő részvételével (4 óra)

Az esemény célja, hogy készségfejlesztő programokon vehessenek részt a gyermekek. A készségfejlesztésbe a motoros képesség is beletartozik. A mozgásfejlődés a gyermekkor fontos állomása, ezért elengedhetetlen momentuma ez az esemény a programsorozatnak. A résztvevők kortárs irodalmi vásáron is részt vehetnek.

Egészségnap és közösségfejlesztés 2 alkalommal 160 fő / alkalom részvételével (3 óra)

A program célja, hogy egészséges életmódra ösztönözze a lakosságot és az idősebb generációt. Támogassa az életmód váltást, javulást. Szűrővizsgálatokon, előadásokon is részt vehetnek az érdeklődők az egészséges életmóddal kapcsolatban. Sportolási lehetőséget is biztosítunk: bízunk abban, hogy a mozgás a fiatalabb generációt is bevonzza az eseményre.

Konzorciumi szinten megvalósuló program: SZTR program szemináriumok, előadások: 16 alkalommal 3 óra / alkalom (Tananyagfejlesztés/ Tanulmánykötet fejlesztés)


Tartalom: 10 fő szakértő csoportos konzultációt folytat a Tananyag/Tanulmánykötet szakmai, módszertani kidolgozásáról, értékeli a közben zajló SZTR Szemináriumok tapasztalatait.