Képzések

1. Projektmenedzsment és szakmai vezető képzése
A képzés egy alkalommal valósul meg Nagypáli községben 30 órában, 3 fő részvételével. A képzés során az alábbi témákat szükséges feldolgozni: együttműködés fejlesztése, projektmenedzsment ismeretek, csoportdinamikai alapismeretek, asszertív kommunikáció, vezetői önismeret, vezetői kontrollrendszer kiépítése, visszajelzések adása. A képzéssel szemben elvárás, hogy 60%-ban a résztvevők aktivitására épüljön, 40%-ban tartalmazzon új ismereteket, melyeket frontális előadás vagy interaktív előadás keretében ad át az oktató. A képzésnek rendelkeznie kell felnőttképzési engedéllyel a képzés megkezdésének első napján. A képzés tanúsítvánnyal kell, hogy záruljon. Az oktatónak meg kell felelnie a képzési programban leírt személy feltételeknek.

 

2. Mentorok képzése
A képzésen 4 fő 30 órában vesz részt Nagypáli községben. A képzés célja, hogy a mentorok közös tudásmegosztáson vehessenek részt, szupervíziós jelleggel is, valamint olyan kompetenciáikat fejlesszék és gyakorolják, melyekre az egyéni fejlesztési tervek elkészítése és a mentorálás során szükségük van a gördülékeny kapcsolattartás, a célcsoporttagok motiválása és a megfelelő kommunikáció érdekében.
A képzés az alábbi témákat dolgozza fel:
- kommunikációs alapismeretek.
- asszertív kommunikáció.
- kérdezéstechnika.
- a jó önéletrajz és motivációs levél ismérvei.
- viselkedéskultúra alapok (köszönés, bemutatkozás, öltözködés, kulturális különbségek stb.)
- non-verbális kommunikáció.


A képzéssel szemben elvárás, hogy 60%-ban a résztvevők aktivitására épüljön, 40%-ban tartalmazzon új ismereteket, melyeket frontális előadás vagy interaktív előadás keretében ad át az oktató.

 

 

3. Közösségszervezők képzése
A közösségszervezők képzése 30 órában 7 fő részvételével valósul meg. A közösségszervezők képzésének célja, hogy a kommunikációs ismereteik bővüljenek és, hogy ezeket a készségeket és képességeket gyakorolják, valamint, hogy közösen találjanak megoldásokat a projekt során a képzés időpontjáig felmerül, célcsoporttal, toborzással, és a közösségszervezői munkával kapcsolatos problémákra.
A képzésnek az alábbi témák feldolgozását kell szolgálnia, eltérő súlyozással, a képzésen résztvevők igényeihez igazodva:
- konfliktuskezelés
- önismeret
- asszertív kommunikáció
- a kommunikációs formák sajátosságai: személyes, email, telefon, internetes oldalak szóbeli kommunikációs gyakorlatok
- írásbeli kommunikációs gyakorlatok
- tárgyalástechnika
- non-verbális kommunikáció


A képzéssel szemben elvárás, hogy 70%-ban a résztvevők aktivitására épüljön, 30%-ban tartalmazzon új ismereteket, melyeket frontális előadás vagy interaktív előadás keretében ad át az oktató.

 

4. Munkáltatók képzése
A képzés 30 órában, 4 fő részvételével kerül megvalósításra. A munkaerőpiacra való visszatérés egyik feltétele a munkaadók nyitottságának növelése, felkészítése arra, hogy olyan munkavállalókat alkalmazzanak, akiket atipikusan foglalkoztatnak, vagy akik munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben vannak.
A képzésnek az alábbi témákra kell kitérnie:
- atipikus foglalkoztatási formák ismertetése, ezek előnyei a munkáltatókra nézve
- a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának előnyei
- érzékenyítő gyakorlatok
- a családbarát munkahely előnyei, jellemzői és kialakításának lehetőségei
- toborzási módszerek
- hatékony állásinterjú és AC szervezése
- személyiségtesztek szerepe a kiválasztásban
- fluktuáció csökkentésének lehetőségei


A képzéssel szemben elvárás, hogy 70%-ban a résztvevők aktivitására épüljön, 30%-ban tartalmazzon új ismereteket, melyeket frontális előadás vagy interaktív előadás keretében ad át az oktató

 

5. Városgazdálkodás Kft.
A képzés résztvevői a városgazdálkodási Kft közül kerülnek ki. A téma annak függvényében fog szűkülni, ahogy a projekt előrehaladása során a bevontak személye pontosításra kerül. 1 alkalommal 4 fő bevonásával kerül megrendezésre a 30 órás képzés.


6. A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok képzése.
A Képzés 3 alkalommal, 41 fővel, 30 órában valósul meg, csoportbontásban. A képzés célja a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű lakosság fejlesztése. A képzésen részt vesznek az egyéni fejlesztési tervvel érintett célcsoporttagok, és olyanok is, akik nem vesznek részt az egyéni fejlesztési terv folyamatában, de a kompetenciafejlesztésre szükségük és / vagy igényük van
.


A képzés témái lehetnek:
- Érték és munkaszemlélet fejlesztése, különös tekintettel a munkahelyi környezetre.
- Önismereti tréning, öntudat erősítése, önismeret elmélyítése, erősségek. gyengeségek feltérképezése.
- Személyiségtesztek kitöltése, csoportos kiértékelése.
- Önéletrajz elemzés és készítés, kreatív önéletrajzok, innovatív bemutatkozási lehetőségek írásban és szóban.
- Motivációs levél írása: tartalmi és formai követelmények.
- Felkészítése állásinterjúra, szimuláció, videó asszisztált tréning, kiértékelés.
- Változáskezelés, változásmenedzsment egyéni és családi szinten
- Megküzdési stratégiák és stressze kezelés.
- Időmenedzsment technikák, egyéni időtervezés, priorizálás.
- Szóbeli kommunikáció.
- Asszertív kommunikáció.
- Együttműködés fejlesztés.
- Személyiségfejlesztés.
- Problémamegoldó készségfejlesztés.
- Konfliktuskezelés.
- Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő programok.
- Érzelmi intelligencia fejlesztése.
- Non verbális kommunikáció.
- Hatásgyakorlás, érvelés, meggyőzés.
- Munkafolyamatok elemzése.
- Egyéni kulcsterültek meghatározása.
- Személyes hatékonyság fejlesztése.
- Munkavégzési kompetenciák: megállapodás kötés, folyamattervezés, sztenderdizálás.