Főoldal

Kedvezményezett neve:

FM Dunántúli Agrárszakképző
Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

 

Projekt címe:

Iskolaközpontú együttműködések
megvalósítása az FM DASzK Teleki Zsigmond
Mezőgazdasági Szakgimnáziumában,
Szakközépiskolájában és Kollégiumában

 

Projekt azonosítószám: 

EFOP-1.3.9-17-2017-00048

 

Támogatás összege: bruttó 74 997 090 Ft
Támogatás mértéke: 100%

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.02.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.01.02.

 

 

 

Az iskola és az egyházközség elsődleges célja, hogy a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek hozzájáruljanak a Villány és környékén élő fiatalok aktív társadalmi szereplővé válásához az iskola hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, a szervezetek és közösségek együttműködése az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén.

A projekt megvalósításával további célunk, hogy az Iskola komplex funkciórendszere fejlődjön. A megvalósítandó tevékenységek hozzájárulnak az iskolában a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a város közösségesedéséhez, az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, elősegítve a település megtartó erejének növelését.

A projekt keretében nagy hangsúlyt fektetünk a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A tevékenységek legfőbb színtere az iskola lesz – megvalósítási helyszín – ahol a fiatalok az idejük nagy részét töltik, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok és családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, az iskola és az egyházközség közös tevékenységén keresztül képessé szeretnénk válni arra, hogy a tanulók mellett Villány egész közösségének támogatást nyújtsunk az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjunk járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.