Képzések

Célcsoport a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok képzése


Egyik képzés 10 fővel, 1 alkalommal, 30 órában valósul meg, a másik képzés 8 fővel, 1 alkalommal, 30 órában valósul meg. A képzésen Vasboldogasszony és Gősfa lakosai vesznek részt. A képzés célja a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű lakosság fejlesztése. A képzésen részt vesznek az egyéni fejlesztési tervvel érintett célcsoporttagok, és olyanok is, akik nem vesznek részt az egyéni fejlesztési terv folyamatában, de a kompetenciafejlesztésre szükségük és / vagy igényük van.


A képzés témái lehetnek:
- Érték és munkaszemlélet fejlesztése, különös tekintettel a munkahelyi környezetre
- Önismereti tréning, öntudat erősítése, önismeret elmélyítése, erősségek, gyengeségek feltérképezése
- Személyiségtesztek kitöltése, csoportos kiértékelése
- Önéletrajz elemzés és készítés, kreatív önéletrajzok, innovatív bemutatkozási lehetőségek írásban és szóban
- Motivációs levél írása: tartalmi és formai követelmények
- Felkészítése állásinterjúra, szimuláció, videó asszisztált tréning, kiértékelés
- Változáskezelés, változásmenedzsment egyéni és családi szinten
- Megküzdési stratégiák és stressze kezelés,
- Időmenedzsment technikák, egyéni időtervezés, priorizálás,
- Szóbeli kommunikáció
- Asszertív kommunikáció,
- Együttműködés fejlesztés,
- Személyiségfejlesztés,
- Problémamegoldó készségfejlesztés,
- Konfliktuskezelés,
- Élmény alapú, kihívásokat támasztó, tapasztalati tanulásra építő programok,
- Érzelmi intelligencia fejlesztése,
- Non verbális kommunikáció,
- Hatásgyakorlás, érvelés, meggyőzés.
- Munkafolyamatok elemzése,
- Egyéni kulcsterültek meghatározása,
- Személyes hatékonyság fejlesztése,
- Munkavégzési kompetenciák: megállapodás-kötés, folyamattervezés, sztenderdizálás