Projekt célcsoportja

A konstrukció kiemelt célcsoportja, a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg adott projekt hatóterületén élő teljes lakosság.