Kommunikáció és konfliktuskezelés az értékesítésben

Kommunikáció és konfliktuskezelés az értékesítésben

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a kommunikációs alapfogalmakat: verbális és non-verbális kommunikáció fogalmai. Továbbá, hogy a résztvevő megismerje a három alap kommunikációs stílust és gyakorolja az asszertív kommunikációt.  A tananyagegység további célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus fogalomrendszerét, megismerkedjen a konfliktus elméleti hátterével: megnyilvánulási formáival és a lehetséges okaival. Megismerje az asszertivitás és a különféle kommunikációs eszközöket, pl. Én-üzenetek témakörét. További cél, hogy a résztvevő képessé váljon ezek mindennapi életben történő sikeres alkalmazására. Felismerje az érzelmeket, szituációkban be tudja azonosítani és kezelni. Cél, hogy a résztvevő tisztában legyen azzal, hogy a konfliktus milyen módon jelenik meg a mindennapjaiban, fel tudja ismerni azt. Alapvető cél, hogy ismerjen különféle konfliktuskezelő technikákat, melyek alapján képes legyen kialakítani saját sikeres konfliktuskezelő technikáját, melyeket képes legyen alkalmazni a mindennapi élete során. Cél még, hogy a résztvevő megismerje a problémamegoldás lépéseit, így hatékonyabban tudja kezelni azokat.

A képzés tartalma:

A kommunikáció alapmodellje.
Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
A három alap kommunikációs stílus.
Asszertivitás fogalma.
Kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása.
Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai). 
Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése
Különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.
Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra,konfliktuskezelésre - visszajelzések
Kérdezéstechnika (nyitó kérdések, pontosító kérdések az ügyféligény megismeréséhez)
Kommunikáció nehéz ügyfelekkel
A nemet mondás képessége
Hogyan érjük el hogy az ügyfél azt érezze, hogy (mindig) igaza van (akkor is, ha éppen nem)?