Együttműködés és tárgyalás a személyiségtípusok ismeretében

Együttműködés és tárgyalás a személyiségtípusok ismeretében

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az együttműködő magatartás alapjait és ismérveit, mindezt fogalom meghatározások és szituációs gyakorlatok segítségével. Cél az is, hogy a résztvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és minél nagyobb arányban konszenzuális döntések hozatalára törekedjen a kiegyensúlyozott együttműködés érdekében. További célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a különböző személyiségtípusok jellegzetes kommunikációját, viselkedési mintáit, erősségeit és veszélyeit. Ezen ismeretek birtokában képes legyen hatékonyabban tárgyalni. Elméleti ismereteit a mindennapi munkaéletben is képes legyen a gyakorlatban hasznosítani.

A képzés tartalma:

Önismeret, személyiségtípusok
Együttműködés és csoportszerepek
A csoporton belüli együttműködés alapjai
Az együttműködés fogalma
Az együttműködő magatartás jellemzői
A kompromisszum és a konszenzus közötti különbség
Kooperációs hibák felismerése és kezelése
Személyiségtípusok a tárgyalási szituációkban
Az egyes személyiségtípusok erősségei, nehézségei és veszélyei tárgyalási sziuációban
Edward de Bono hat kalap érvrendszerének stratégiája
Hatékony kommunikáció a személyiségtípusok ismeretében
Reakciók és azok eredményességének vizsgálata a személyiségtípusok tükrében
A személyiség szerepe az értékesítésben
Értékesítési technikák és gyakorlatok a személyiségtípusok ismeretének tükrében
Szituációs gyakorlatok