Konfliktuskezelés és stresszkezelés, a kiégés megelőzése (16 óra)

Konfliktuskezelés és stresszkezelés, a kiégés megelőzése (16 óra)

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus fogalomrendszerét. Alapvető cél, hogy a résztvevő megismerkedjen a konfliktus elméleti hátterével: megnyilvánulási formáival és a lehetséges okaival. A képzésben résztvevő megismerje az asszertivitás és a különféle kommunikációs eszközöket, pl. Én-üzenetek témakörét. További cél, hogy a résztvevő képessé váljon ezek mindennapi életben történő sikeres alkalmazására A résztvevő tisztában legyen azzal, hogy a konfliktus milyen módon jelenik meg a mindennapjaiban, fel tudja ismerni azt. Alapvető cél, hogy ismerjen különféle konfliktuskezelő technikákat, melyek alapján képes legyen kialakítani saját sikeres konfliktuskezelő technikáját, melyeket képes legyen alkalmazni a mindennapi élete során. A tananyagegység további célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a dissztessz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben. További cél, hogy a résztvevők megismerjék a kiégés fogalmát és veszélyeit, hogy képesek legyenek megelőzni vagy felismerni azt.

A képzés tartalma:

Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai). Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása. Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.

Szituációs gyakorlat a stressz hatásainak demonstrálására. A stressz fogalma Selye János nyomán (eu-stressz és disstressz, fiziológiai alapok, folyamatok a testben, biológiai háttér). A stressz jelei (fizikai, mentális). A stressz hatása: rövid és hosszú távú hatások. A stresszmentes állapot jellemzői Saját stresszfaktorok beazonosítása. Stressz és kiégés összehasonlítása. Különbségek azonosítása. A kiégés fogalma, rizikócsoportok, a kiégés fázisai és ezek jellemzői.
A kiégés megelőzésének módszerei. Stresszfaktorok minimalizálási technikái. A mindennapi feszültség levezetési módszerei. Preventív és reaktív stresszkezelő módszerek.

Szituációs gyakorlat a tanultak gyakorlására, visszajelzések, önreflexiók.