Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)

A képzés összesen négy csoportban valósul meg, célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a magyar nyelv sajátosságait. További cél, hogy megismerje a szemantika és grammatika alapjait. Cél, hogy képessé váljon a kommunikációs alapismeretek birtokában szöveget alkotni és értelmezni, a képzésben résztvevő megismerje a kommunikációs alapfogalmakat: verbális és non-verbális kommunikáció fogalmait, valamint a három alap kommunikációs stílust és gyakorolja az asszertív kommunikációt.

A képzés tartalma:
- A kommunikáció alapmodellje.
- A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
- Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
- A három alap kommunikációs stílus.
- Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.