Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés (24 óra)

Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés (24 óra)

A képzés összesen 6 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevő megismerje az egyéni alapkészségek fejlesztéséhez szükséges legfontosabb kompetenciákat (gondolkodás, koncepcióalkotás, személyiségfejlesztés, tanulástechnika), és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
Célja, hogy
- a résztvevő megismerje a szervezetfejlesztéshez szükséges legfontosabb kompetenciákat (munkavégzés alaptörvényei, szervezeti azonosság (vízió, misszió), korrupciós pontok, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
- a résztvevő megismerje az értékteremtéséhez szükséges legfontosabb kompetenciákat, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
- megismerje a minőség fogalmát és felismerje a hibaokokat, melyek a minőség romlásához vezetnek.
- a résztvevő megismerje és átlássa az ügyfél- és értékteremtési folyamatokat.
-  résztvevő ismerje a termékeket, termékfolyamatokat s az ahhoz kapcsolódó üzleti folyamatokat.

A képzés tartalma:
- Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
- Koncepcióalkotás folyamata.
- Tanulási technikák elméleti és gyakorlati ismerete.
- Munkavégzés alaptörvényei és használatuk.
- Szervezeti azonosság ismerete (vízió, misszió).
- Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
- Az értékesítés 10 axiómájának ismerete.
- SWOT elemzés elmélete és gyakorlata, erősségek-gyengeségek a szervezetben.
- Értékteremtési és kommunikációs rendszer működtetése.
- A minőség fogalma.
- Hiba okok elemzése a szervezetben.
- Vezetői működés koncepciója.
- Ügyfélfolyamatok a szervezetben, elemzés.
- Termék –és üzleti folyamatok a szervezetben, elemzés és termékismertető.