Vezetők fejlesztése (32 óra)

Vezetők fejlesztése (32 óra)

A képzés összesen 4 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével, ,megismerjék a Helyzetfüggő vezetés elméletét és fejlesszék a vezetői kommunikációjukat.

A képzés tartalma: 
- A vezetés fogalma, értelmezései. Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
- Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők. Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, utokratikus, laissez-faire
- Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
- Típus-elmélet: dzsungelharcos, játékos, szervezeti ember, mesterember. Kontingenciaelméleti: feladat környezet, a feladat, a vezető és a beosztottak tényezőinek vizsgálata
- A Helyzetfüggő vezetés elméletet és gyakorlati alkalmazhatósága. A Helyzetfüggő vezetés gyakorlása szituációs gyakorlatokon keresztül.
- A vezetői kommunikáció ismérvei, eltérése a munkatársi kommunikációtól, sajátosságai a mindennapokban. Kerülendő és ajánlott kifejezések. 
- A vezető szerepe a teljesítményértékelési folyamatban: előkészítés, levezetés, lezárás. A folyamat során alkalmazható technikák.
- A vezetői visszajelzés, a visszajelzések típusai (megerősítő, konstruktív).

-  Megoldásfókuszú vezetői visszajelzés.