Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés

Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés (24 óra)

A képzés összesen 1 csoportban valósult meg, célja, hogy a résztvevő megismerje az egyéni alapkészségek fejlesztéséhez szükséges legfontosabb kompetenciákat (gondolkodás, koncepcióalkotás, személyiségfejlesztés, tanulástechnika), és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
További célja, hogy:

 • megismerje a szervezetfejlesztéshez szükséges legfontosabb kompetenciákat (munkavégzés alaptörvényei, szervezeti azonosság (vízió, misszió), korrupciós pontok, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
 • felismerje az értékteremtéséhez szükséges legfontosabb kompetenciákat, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja.
 • idetifikálja a minőség fogalmát és azonosítsa a hibaokokat, melyek a minőség romlásához vezetnek.
 • átlássa az ügyfél- és értékteremtési folyamatokat.
 • ismerje a termékeket, termékfolyamatokat, valamint a hozzá kapcsolódó üzleti folyamatokat.”

A képzés tartalma:

 • Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
 • Koncepcióalkotás folyamata.
 • Tanulási technikák elméleti és gyakorlati ismerete.
 • Munkavégzés alaptörvényei és használatuk.
 • Szervezeti azonosság ismerete (vízió, misszió).
 • Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
 • Az értékesítés 10 axiómájának ismerete.
 • SWOT elemzés elmélete és gyakorlata, erősségek-gyengeségek a szervezetben.
 • Értékteremtési és kommunikációs rendszer működtetése.
 • A minőség fogalma.
 • Hiba okok elemzése a szervezetben.
 • Vezetői működés koncepciója.
 • Ügyfélfolyamatok a szervezetben, elemzés.
 • Termék – és üzleti folyamatok a szervezetben, elemzés és termékismertető.