Konfliktuskezelési gyakorlatok

Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

A képzés 1 csoportban valósult meg. Alapvető célkitűzés a jelenlevők megismertetése a konfliktus fogalomrendszerével, megismerkedjen a konfliktus elméleti hátterével: megnyilvánulási formáival és lehetséges okaival, identikifálja az asszertivitást és a különféle kommunikációs eszközöket, pl. Én-üzenetek témakörét. További cél, hogy a résztvevő képessé váljon ezek mindennapi életben történő sikeres alkalmazására, illetve megismerjen különféle konfliktuskezelési technikákat, amelyeket a mindennapjaiban alkalmazni is tud

A képzés tartalma: 

  • Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).
  • Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása.
  • Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.