Angol nyelvi képzés

Angol nyelvi képzés

A képzés összesen 4 csoportban valósult meg. A tanfolyam célja, hogy a résztvevő megismerje az angol nyelv lehetőségeit és annak használatát. Alapvető célkitűzés, hogy a résztvevő képes legyen önállóan használni/megérteni az angol nyelvet szóban és írásban is egyaránt.
 

A képzés tartalma:

  • Angol nyelvtan (az angol nyelvtan alapjai, névelők, létigék,névmások és az egyszerű jelen idő).
  • Szókincs fejlesztés (gyakran használt szavak és kifejezések, szabadidős tevékenységkor rendszeresen használt kifejezések).
  • Kommunikáció (köszönés,elköszönés, beszédértés, kérések illetve érdeklődés kifejezése).
  • Információcsere (foglalások lebonyolítása, mennyiségek kifejezése, segítségkérés és segitségnyújtás)