Munkahelyi wellbeing

Munkahelyi wellbeing

A képzés összesen 4 csoportban valósul meg, célja, hogy komplex szemléletmódot mutasson a munka és a magánélet összehangolásának segítésére a wellbeing három nagy terültén: a lelki-, a mentális- és a fizikai egészség megőrzésén keresztül.
További cél, hogy a résztvevők konkrét technikákat próbáljanak ki a szerepek összeegyeztetésére, a stressz kezelésére, az idő beosztására, valamint az érzelmek és a szükségletek megfelelő kommunikációjára.

A képzés tartalma:

- Önismeret: szerepek egyensúlya, szerepek tudatosítása (családi, munkahelyi, társas); értékek vizsgálata és tudatosítása (prioritások megfogalmazása, értékskála meghatározása); megoldásfókuszú gondolkodás fejlesztése; stresszkezelő gyakorlatok (preventív és reaktív technikák); a mentális egészség megőrzésének lehetőségei
- Időhatékonyság, erőforrás-menedzsment: saját bioritmus megismerése, figyelembe vétele; időrablók és időnyerők a mindennapokban; időperspektívák: az időszemlélet szerepe a munka és a magánélet összehangolásában; a sport szerepe a mindennapokban, a fizikai erőnlét javításának lehetőségei; a fizikai egészség megőrzésének lehetőségei
- Kommunikáció és kiégés megelőzése: az érzelmek és a mögöttük meghúzódó szükségletek felismerése, kommunikálása; a nem-et mondás képességének elsajátítása; sémák és hiedelmek: könyörtelen mércék, maximalizmus, fomo (fear of missing out), mint a kiégés előszobái; a kiégés fokozatai, felismerésük önmagunkon