Együttműködésfejlesztés (16 óra)

Együttműködésfejlesztés (16 óra)

A képzés egy csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevők megtanulják a mindennapi munkaéletben fellelhető társadalmi csoportjain belüli: pl. társadalmi, munkahelyi, közösségi, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését, képessé váljanak a különböző csoportszerepek megkülönböztetésére.
További cél, hogy a képzésen résztvevők meg tudják állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és képes legyenek a harmonikus együttműködő munkakörnyezet kialakítására.

A képzés tartalma:

- Együttműködés és csoportszerepek.
- A csoporton belüli együttműködés alapjai.
- Csoporton belüli szerepek a Belbin teszt alapján.
- Az együttműködés fogalma.
- Az együttműködő magatartás jellemzői.
- A kompromisszum és a konszenzus közötti különbség.
- Kooperációs hibák felismerése és kezelése.