Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok

24 óra 1 csoportban 12 fő

A kommunikáció alapmodellje.

A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.

Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.

A három alap kommunikációs stílus.

Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.

Az érvek természetes és típusai.

Érvrendszer felépítése.

Érvelési és meggyőzési gyakorlatok.