BELSŐ KÉPZÉS: Marketing és pénzügy

72 óra 2 csoport 6fő/csoportban

Marketing tematika:

Termék SWOT analízis
Konkurencia elemzés
Konkurencia termék elemzés
Saját termékkör elemzése
Termékek jó és rossz tulajdonságainak megfogalmazása
Termék jó és rossz tulajdonságainak marketing elemekké emelése
Termék ár és jóság elemzés
A többlet csere fogalma
Marketing kommunikáció
Termék fejlesztés részfeladata, a marketing előnyök keresése a praktikus előnyökön túl.
Minta termékek fejlesztése I.marketing szempontból
Minta termékek fejlesztése II. marketing szempontból

Pénzügy tematika:
Bevezetés a pénzügyekbe, pénz időértéke , kamat számítás , Számlázási feladatok, számlarészletezők, valuta és deviza elmélet és gyakorlat
Bevezetés a számvitelbe, vállalkozás vagyona, éves beszámoló ismertetése, cégjegyzék.hu ebeszamolo.hu oldal ismertetése , egyes cégek ellenőzrése elmélet és gyarkolat
Banki ismeretek, nyílt végű lízing , zárt végű lízing összehasonlítása, hitel és lízing kérelmek elmélet és gyakorlat konkrét példán levezetve
Adózási ismeretek, adózás a gyakorlatban, általános forgalmi adó, személyi jövedelem adó, helyi adók bemutatása
Vállalkozás pénzügyi döntései, projekt finanszírozás, Projektmenedzsment
Projektfinanszírozás a gyakorlatban konkrét példán levezetve
Projektfinanszírozás a gyakorlatban konkrét példán levezetve 2
Összefoglaló