BELSŐ KÉPZÉS:Szennyvízkezelési szabályok

36 óra 6 csoportban 6 fő/csoport

 

Lehetséges műszaki megoldások a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti települések szennyvízkezelési programjának kialakításához
A fenntartás és a szakszerű üzemeltetés feltételei
A fenntartás jogszabályi feltételei.
A hagyományos, művi szennyvíztisztításra vonatkozó jogszabályi feltételek
A természetközeli szennyvíztisztítás jogszabályi feltételei
Az alkalmazást biztosító, illetve korlátozó legfőbb előírások
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezésekre vonatkozó jogszabályi feltételek
Egyedi létesítmények üzemeltetése, szervízelése, díjmegállapítás
A kisberendezést használók felelőssége
Az önkormányzatok felelőssége
Egyedi létesítmények forgalmazása
Egyedi létesítmények kiválasztásának szempontjai
Példák a tisztított szennyvíz elszikkasztásának módjaira
Engedélyezési folyamatok egyedi szennyvíztisztító kisberendezések létesítése estén
A 2000 lakosegyenérték alatti települések döntési lehetőségei
A tisztított szennyvíz elhelyezésének lehetőségei, a vonatkozó határértékek
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezés, illetve az oldómedence után alkalmazott szivárogtató rendszer és a védőtávolságok
A szennyvíz elszikkasztása esetén leggyakrabban használt fafajok
A tisztított szennyvíz elszikkasztása faültetvényen
Az alkalmazható természetközeli rendszerek
Az alkalmazható természetközeli rendszerek
A szikkasztódomb kialakításának egy demonstrációs céllal készült példája