Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

A képzés 4 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus fogalomrendszerét. Alapvető cél, hogy a résztvevő megismerkedjen a konfliktus elméleti hátterével: megnyilvánulási formáival és a lehetséges okaival. További cél, hogy a képzésben résztvevő megismerje az asszertivitás és a különféle kommunikációs eszközöket, pl. Én-üzenetek témakörét és a résztvevő képessé váljon ezek mindennapi életben történő sikeres alkalmazására.
Cél, hogy a résztvevő tisztában legyen azzal, hogy a konfliktus milyen módon jelenik meg a mindennapjaiban, fel tudja ismerni azt. Alapvető cél, hogy ismerjen különféle konfliktuskezelő technikákat, melyek alapján képes legyen kialakítani saját sikeres konfliktuskezelő technikáját, melyeket képes legyen alkalmazni a mindennapi élete során.

A képzés tartalma:

Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).
Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása
Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.