Központban a személyiségfejlesztés: visszajelzési technikák (16 óra)

Központban a személyiségfejlesztés: visszajelzési technikák (16 óra)

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje az önértékelési módszereket. Az önismeret egyben társismeret is: az ember egyszerre fejlődik befelé és a kapcsolataiban is. További célok közé tartozik, hogy a résztvevő tisztában legyen a saját fejlesztendő területeivel, arra személyiségfejlesztési tervet tudjon elkészíteni és ezáltal motivált és motiválható legyen és másokat is tudjon motiválni. A résztvevő az aktív figyelem módszerének alkalmazásával képes legyen a félreértések elkerülésére, azok konstruktív tisztázására. A résztvevő a visszacsatolási technikák alkalmazásával képes legyen a félreértések elkerülésére, azok konstruktív tisztázására.

A képzés tartalma:

Önértékelési módszerek
Személyiségtípusok feltárása
Extrovertált és introvertált személyiségek elemzése
Személyiségfejlesztési terv elkészítése
Motiváció
Aktív figyelem módszere
A kérdezéstechnika eszköztára
Visszajelzés kritériumai
Visszajelzés lépései
Visszajelzési technikák