Időgazdálkodás

Időgazdálkodás

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevők megtanulják az élet különböző csoportjain (társadalmi, munkahelyi, közösségi) belüli, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. További cél, hogy a résztvevők elsajátítsák az együttműködő magatartás alapjait és ismérveit, mindezt fogalom meghatározások és szituációs gyakorlatok segítségével. Cél az is, hogy a résztvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és minél nagyobb arányban konszenzuális döntések hozatalára törekedjen a kiegyensúlyozott együttműködés érdekében

A képzés tartalma:

Időszemlélet: hogyan segíti a saját időszemléletünk azonosítása a mindennapi időgazdálkodásunkat?
Időperspektívák teszt kitöltése
Idő vs. folyamatszemlélet – Idő és hatékonyság viszonya
Időmenedzsment technikák (pomodoro, listaírás – előnyök és buktatók, priorizálás, gördülő tervezés, naptár használata, időterv készítése) (elméletek és a gyakorlat)
Priotási elvek, prioritási rendszer felépítése
Kontrollszintek: határidő, módosíthatóság, tűréshatár
Időrabló tényezők, szokások azonosítása a mindennapokban
Időnyerők a mindennapi munkában
A halogatás okai és típusai – hogyan fordítsuk a javunkra?
Hogyan támogatja a munkakörnyezet kialakítása a hatékony munkavégzést?
A szokások hatalma a mindennapjainkban: hogyan takarítsunk meg időt a szokásaink átalakításával?
Kulcsszavak: időszemlélet, folyamatok, időmenedzsment technikák, fókusz, halogatás, időrablók, rendszer.