Motiváció és kiégés megelőzése

Motiváció és a kiégés megelőzése

A képzés 1 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevő, a kellő önismeret birtokában, a mindennapos életben és a munkavégzés során felmerülő konfliktushelyzeteket, vagy stresszel járó élethelyzeteket a megfelelő módszerekkel tudja kezelni, képessé váljon azonosítani saját maga és környezete motivációját. Továbbá képes legyen felismerni a saját életében jelenlévő stresszorokat, képes legyen stresszkezelő módszereket technikákat alkalmazni, ezzel megelőzve a kiégést.

A képzés tartalma:

A motiváció fogalma, szerepe
Motivációs elméletek (Maslow, Herzberg, McClelland, Susan Fowler)
Motivációs faktorok
A saját motivációs faktorok feltérképezése
Motivációs rendszer felépítése Susan Fowler modellje alapján
A stressz fogalma Selye János nyomán (eu-stressz és disstressz, fiziológiai alapok, folyamatok a testben, biológiai háttér). 
A stressz jelei (fizikai, mentális). 
A stressz hatása: rövid és hosszú távú hatások. A stresszmentes állapot jellemzői Saját stresszfaktorok beazonosítása. 
Stressz és kiégés összehasonlítása. 
A kiégés fogalma, rizikócsoportok, a kiégés fázisai és ezek jellemzői.
A kiégés megelőzésének módszerei. Stresszfaktorok minimalizálási technikái. A mindennapi feszültség levezetési módszerei. 
Preventív és reaktív stresszkezelő módszerek.