Együttműködésfejlesztés (16 óra)

Együttműködésfejlesztés (16 óra)

A képzés 2 csoportban valósul meg, célja, hogy a résztvevők megtanulják az élet különböző csoportjain (társadalmi, munkahelyi, közösségi) belüli, közösen megoldandó feladatok, problémák kezelését. További cél, hogy a résztvevők elsajátítsák az együttműködő magatartás alapjait és ismérveit, mindezt fogalom meghatározások és szituációs gyakorlatok segítségével. Cél az is, hogy a résztvevő meg tudja állapítani a kompromisszum és a konszenzus közötti különbséget, és minél nagyobb arányban konszenzuális döntések hozatalára törekedjen a kiegyensúlyozott együttműködés érdekében.

A képzés tartalma:

Együttműködés és csoportszerepek
A csoporton belüli együttműködés alapjai
Csoporton belüli szerepek a Belbin teszt alapján
Az együttműködés fogalma
Az együttműködő magatartás jellemzői
A kompromisszum és a konszenzus közötti különbség
Kooperációs hibák felismerése és kezelése