Megvalósult projekt az I. ütemben

GINOP Plusz-3.2.1-21
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve termelékenységünket. Ennek érdekében szervezetünk az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz kérelmet nyújtott be, sikerrel pályázott és az alábbi támogatásban részesült.

Kedvezményezett neve: Bourns Kft.

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül

Iktatószám: VE/43/030119-1/2021

Támogatás összege: 17.886.072.- Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Befejezés időpontja: 2022.11.29.

 

A projekt keretében megvalósult képzések:

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)

A képzés célja: Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
 • A három alap kommunikációs stílus.
 • Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.

Kommunikáció: prezentációtechnika (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjenek, kipróbáljanak prezentációs technikákat, majd visszajelzést kapjanak és ezeket be tudják építeni a gyakorlatukba, így hosszú távon hatásos és a céljaiknak megfelelő prezentációkat tartsanak.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • A jó prezentáció ismérvei
 • A jó előadó kompetenciái
 • A prezentációra felkészülés lépései: információszerzés, rendszerezés, koncepcióalkotás, szemléltető anyagok elkészítése, megjelenés megtervezése, próba.
 • A prezentációra való felkészülés külső elemei: a terem, a technika, a résztvevők.
 • Az idő menedzselésének eszközei a prezentálás közben.
 • Prezentációtechnikai gyakorlatok, majd visszajelzés minden résztvevőnek.
 • A ppt készítés szabályai és buktatói: jó gyakorlatok és kerülendő példák.
 • A humor mint prezentációtechnikai eszköz.

Konfliktuskezelési gyakorlatok (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a konfliktus és konfliktuskezelés alapvető témakörét (fogalma, megnyilvánulási formái, okai), elsajátítson különféle konfliktuskezelő technikákat, amelyek sikeres alkalmazása hozzásegítik az asszertív konfliktuskezeléshez.

A képzés tartalma: 

 • Konfliktus elméleti háttere (fogalma, megnyilvánulási formái, lehetséges okai).
 • Asszertivitás fogalma, kommunikációs gátak, kommunikációs serkentők (pl.: Én-üzenetek) témaköre, ezek gyakorlatban történő kipróbálása
 • Konfliktus mindennapi megjelenési formáinak feltérképezése, különféle konfliktuskezelő technikák megismerése, ezek gyakorlatban történő kipróbálása, a saját konfliktuskezelő technika kialakítása, begyakorlása.

Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok: tárgyalástechnika (16 óra)

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a magyar nyelv sajátosságait. További cél, hogy megismerje a szemantika és grammatika alapjait. Cél, hogy képessé váljon a kommunikációs alapismeretek birtokában szöveget alkotni és értelmezni. A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő megismerje a kommunikációs alapfogalmakat: verbális és non-verbális kommunikáció fogalmai. Célja az is, hogy a résztvevő felkészüljön egy tárgyalási helyzetre, képes legyen azt levezetni és elvégezni az utógondozási folyamatokat.

A képzés tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje. A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
 • A tárgyalás részei: felkészülés, tárgyalás, utógondozás – és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs stratégiák és eszközök.
 • Az ártárgyalás jellemzői. Nehéz emberek kezelése, tipikus tárgyalási helyzetek. Tárgyalási stratégiák a DISC típusok szerint, és az ezekben alkalmazandó kommunikációs technikák. Szituációs gyakorlatok: tárgyalási helyzetek.

Központban a személyiségfejlesztés: stresszkezelés (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők értsék az eu-stressz és a dissztessz közötti különbséget, felismerjék saját stresszfaktoraikat és preventív és reaktív technikákkal képesek legyenek csökkenteni a káros stresszt az életükben. További cél, hogy a résztvevők megismerjék a kiégés fogalmát és veszélyeit, hogy képesek legyenek megelőzni vagy felismerni azt.

A képzés tartalma:

 • Szituációs gyakorlat a stressz hatásainak demonstrálására.
 • A stressz fogalma Selye János nyomán (eu-stressz és disstressz, fiziológiai alapok, folyamatok a testben, biológiai háttér)
 • A stressz jelei (fizikai, mentális).
 • A stressz hatása: rövid és hosszú távú hatások.
 • A stresszmentes állapot jellemzői
 • Saját stresszfaktorok beazonosítása.
 • Work-life ballance megteremtésének módszerei
 • A kiégés fogalma, rizikócsoportok, a kiégés fázisai és ezek jellemzői.
 • A kiégés megelőzésének módszerei.
 • Stresszfaktorok minimalizálási technikái.
 • A mindennapi feszültség levezetési módszerei.
 • Preventív stresszkezelő módszerek.
 • Reaktív stresszkezelő módszerek.
 • Szituációs gyakorlat a tanultak gyakorlására, visszajelzések, önreflexiók.

Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: működésfejlesztés (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje az egyéni alapkészségek fejlesztéséhez szükséges legfontosabb kompetenciákat (gondolkodás, koncepcióalkotás, személyiségfejlesztés, tanulástechnika), és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja. A célja, hogy a résztvevő megismerje a szervezetfejlesztéshez szükséges legfontosabb kompetenciákat (munkavégzés alaptörvényei, szervezeti azonosság (vízió, misszió), korrupciós pontok, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja. A célja, hogy a résztvevő megismerje a folyamatműködéshez szükséges legfontosabb kompetenciákat, és ezeket a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Célja, hogy meg tudja tervezni a saját munkafolyamatait és tudatosan tudjon megállapodást kötni.

A képzés tartalma:

 • Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
 • Koncepcióalkotás folyamata.
 • Tanulási technikák elméleti és gyakorlati ismerete.
 • Munkavégzés alaptörvényei és használatuk.
 • Szervezeti azonosság ismerete (vízió, misszió).
 • Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
 • Az értékesítés 10 axiómájának ismerete.
 • SWOT elemzés elmélete és gyakorlata, erősségek-gyengeségek a szervezetben.
 • A minőség fogalma.
 • Hiba okok elemzése a szervezetben.
 • Munkafolyamatok tervezése.
 • Megállapodáskötés.

Vezetők fejlesztése (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével.

A képzés tartalma:

 • A vezetés fogalma, értelmezései
 • Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
 • Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők
 • Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, autokratikus, laissez-faire
 • Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
 • Típus-elmélet: dzsungelharcos, játékos, szervezeti ember, mesterember
 • Kontingenciaelméleti: feladat környezet, a feladat, a vezető és a beosztottak tényezőinek vizsgálata

Vezetők fejlesztése (24 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével, ,megismerjék a Helyzetfüggő vezetés elméletét és fejlesszék a vezetői kommunikációjukat.

A képzés tartalma:

 • A vezetés fogalma, értelmezései
 • Vezetői viselkedésformák: formális és informális hatalom, humán erőforrás szemléletű vezető, utasító vezető
 • Milyen a hatékony vezető? Általános jellemzők
 • Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, autokratikus, laissez-faire
 • Tulajdonság-elmélet: kezdeményezőképesség, intelligencia, önbizalom és magabiztosság, helikopter-szemlélet
 • Típus-elmélet: dzsungelharcos, játékos, szervezeti ember, mesterember
 • Kontingenciaelméleti: feladat környezet, a feladat, a vezető és a beosztottak tényezőinek vizsgálata
 • A Helyzetfüggő vezetés elméletet és gyakorlati alkalmazhatósága.
 • A Helyzetfüggő vezetés gyakorlása szituációs gyakorlatokon keresztül.
 • A vezetői kommunikáció ismérvei, eltérése a munkatársi kommunikációtól, sajátosságai a mindennapokban. Kerülendő és ajánlott kifejezések.

Vezetők fejlesztése: folyamat- és időmenedzsment, stresszkezelés és motiválás (24 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevők általános, de átfogó képet kapjanak a vezetői szerepről, vezetői önismeretre tegyenek szert, megismerkedjenek a különböző vezetéselméleti megközelítésekkel és ezek működésével, ,megismerjék a Helyzetfüggő vezetés elméletét és fejlesszék a vezetői kommunikációjukat.

A képzés tartalma: 

 • A vezetés fogalma, értelmezései
 • Stílus elmélet: klasszikus vezetői stílusok: demokratikus, autokratikus, laissez-faire
 • A folyamatmendzsment alapjai, a megállapodáskötés és a folyamattervezés a vezetői munkában
 • A folyamatok típusai azok terjedelme szerint: főfolyamat, részfolyamat, tevékenység
 • Vezetői folyamatok rendszere, avagy mi igazán vezetői folyamat és nem csak a vezető által végzett folyamat. (átvilágítás és koncepcióalkotás – különös tekintettel a vezetők vezetésére)
 • Időmenedzsment: időszemlélet – Philip Zimbardo elmélete
 • Időperspektíva teszt kitöltése
 • Időrabló tényezők, holtidő
 • Heti / havi / negyedéves / éves időtervek készítése
 • Időnapló készítése és ennek hasznossága
 • A stressz típusai, ezek jellemzői
 • Figyelmeztető – fizikai és mentális – jelek
 • A tipikus és az egyéni stresszfaktorok
 • A stressz kezelésének preventív módszerei
 • A stressz kezelésének reaktív módszerei
 • A stressz és a kiégés viszonya, kapcsolata
 • A kiégés fázisai, lehetséges megelőzési módszerek
 • A motiváció fogalma, természete a különböző elméletek tükrében (Herzberg, Maslow, McClelland, Fowler) – és ezek átültethetősége a gyakorlatba.
 • Motivációs faktorok és rendszer a szervezetben. A motiváció háromszöge: motiváltság – motiváló képesség – motiválhatóság
 • Motivációs mérések a szervezetben és ezek felhasználási lehetőségei
 • Motivációs rendszer kialakítása a szervezetben

Haladok a korral - informatikai ismeretek: word és excel (16 óra)

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a Word szövegszerkesztő funkcióit, beállítási lehetőségeit, használatát. Alapvető cél, hogy a résztvevő képes legyen önállóan szöveg szerkesztésére a Word programban. További cél, hogy a résztvevő megismerje az Excel táblázatkezelő funkcióit, használatát és a függvények, képletek használati lehetőségeit. Alapvető cél, hogy a résztvevő képes legyen az Excel táblázatkezelő és a függvények és képletek gyakorlati alkalmazására.

A képzés tartalma:

 • Word szövegszerkesztő funkciói, beállítási lehetőségei.
 • Word szövegszerkesztés
 • Excel táblázatkezelő funkciói
 • A függvények, képletek használata